Show simple item record

dc.contributor.advisorBrandsdal, Einar
dc.contributor.authorSivertsvik, Ranja
dc.contributor.authorAmble, Janet C.
dc.date.accessioned2018-09-19T10:40:54Z
dc.date.available2018-09-19T10:40:54Z
dc.date.issued2018-05-11
dc.description.abstractOffentlig sektor er under press for effektivisering, en utfordring som må håndteres samtidig som daglig drift opprettholdes. Temaet effektivisering er aktuell i offentlig debatt hvor begrep som fornye, forenkle og forbedre stadig fremheves. For å lykkes i dette arbeidet kreves tydelig ledelse med endringsfokus. Temaet for denne studien er endring for effektivitet i Statens vegvesen. Statens vegvesen har implementert et effektiviseringsprogram som varer i ti år. Gjennom faktorer innen perspektivene ledelse, forankring og innovasjon har vi undersøkt om disse perspektivene kan være forklaringsfaktorer i å lykkes med en slik endringsprosess. Til den empiriske undersøkelsen har vi benyttet kvalitativ metode. Gjennom intervjuer i en av Statens vegvesens fem regioner, har vi søkt å få frem erfaringer og forklaringer på hvordan ledere og medarbeidere opplever endringsprosessen de er inne i. I tillegg er interne dokumenter i Statens vegvesen benyttet, for å danne bakteppe og tidligere endringserfaringer i organisasjonen, inn i vår undersøkelse. Funnene har vi drøftet i lys av ledelsesteori samt teori om forankring og innovasjon. Det kommer tydelig frem i våre funn at endringsprosessen ikke er godt nok forankret hos medarbeiderne og at lederne ikke selv er engasjert forpliktet i endringsprosessen. Gjennom intervjuobjektenes svar har vi sett tendensen til savn etter tydelig lederskap med endringskompetanse. Lederne sitter med nøkkelrollen for at endring skal lykkes.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13834
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3909
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleHva må til for at en endringsprosess for effektivitet i Statens vegvesen skal bli vellykket?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record