Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorSkuggedal, Christian
dc.contributor.authorBorhaug, Stian
dc.date.accessioned2018-10-10T09:31:58Z
dc.date.available2018-10-10T09:31:58Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven går ut på verdsettelse av lakseoppdrettselskapene SalMar Nord AS, Lerøy Aurora AS, Salaks AS og Flakstadvåg laks AS. Beregningene tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon. Oppgaven vil i tillegg vise en sammenligning av de aktuelle selskapenes nøkkeltall på lønnsomhet. Vi formulerer problemstillingen som: «Hva er verdien av egenkapitalen til SalMar Nord AS, Lerøy Aurora AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks AS ved utgangen av 2016?» Og stiller forskningsspørsmålet: «Forklarer sammenligning av nøkkeltall variasjon i lønnsomhet mellom selskapene?» Oppgavens første del omhandler en presentasjon av bransjen og selskapene. Videre går vi gjennom tidligere masteroppgaver som omhandler verdsetting av oppdrettsselskap. Datagrunnlaget ble behandlet i Microsoft Excel. Ved bruk av dataprogrammet R ble det funnet indikasjoner på heteroskedastisitet i datasettet. Verdsettelsen vil ta utgangspunkt i metodene diskontert fri kontantstrøm (DCF) og «residual income» (RI-metoden). Den fundamentale verdsettelsen av selskapenes egenkapital starter med en omgruppering av resultat- og balanseregnskapene. Den utvidede kapitalverdimodellen benyttes for å estimere egenkapitalkostnaden til de nordnorske oppdrettsselskapene. I oppgaven vil viktige nøkkeltall på lønnsomhet som avkastning på investering kapital, kapitalens omløpshastighet, EBITA-margin, og andre nøkkeltall vil belyses og analyseres. Dette vil være grunnlaget for sammenligningen av de fire selskapene. Med bruk av nevnte verdsettelsesmetoder har vi kommet frem til en estimert verdi for selskapene i 2016: SalMar Nords fundamentalverdi av egenkapitalen verdsettes til MNOK 11 027,68. Lerøy Auroras fundamentalverdi av egenkapitalen verdsettes til MNOK 5 195,00. Salaks’ fundamentalverdi av egenkapitalen verdsettes til MNOK 1 968,92. Flakstadvåg Laks’ fundamentalverdi av egenkapitalen verdsettes til MNOK 1 344,14. Nøkkelord: SalMar Nord AS, Lerøy Aurora AS, Salaks AS, Flakstadvåg Laks AS, verdsetting, verdivurdering, oppdrettsnæring, lakseoppdretten_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13930
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleVerdsetting av nordnorske oppdrettsselskap. En studie av SalMar Nord AS, Lerøy Aurora AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel