Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMartinussen, Monica
dc.contributor.advisorKroger, Jane
dc.contributor.authorRyeng, Marianne S.
dc.date.accessioned2008-04-14T11:36:18Z
dc.date.available2008-04-14T11:36:18Z
dc.date.issued2007-11
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom Marcias (1966) identitetsstatusparadigme og variablene selvfølelse (Studie 1) og autoritarianisme (Studie 2), ved hjelp av meta-analytisk metode. Følgende databaser ble benyttet for å identifisere relevante studier mellom 1966 og 2005: PsycINFO, ERIC, Sociological Abstracts, og Dissertation Abstracts International. Utvalget til Studie 1 besto av 18 studier, mens 9 studier utgjorde utvalget til Studie 2. Resultatene fra studie 1 viste en signifikant forskjell i skårer på selvfølelse mellom achievement og diffusion, og foreclosure og diffusion. Resultatene viste videre at achievement og foreclosure hadde like skårer på selvfølelse, og ga dermed tentativ støtte til en forklaringsmodell med vekt på interpersonlig forpliktelse. Resultatene fra Studie 2 viste at foreclosure skåret signifikant høyere enn de andre statusene på autoritarianisme, målt ved California F scale. Samlet bidrar funnene fra undersøkelsene av sammenhengen mellom Marcias identitetsstatusparadigme og variablene selvfølelse (studie 1) og autoritarianisme (studie 2), til at man kan stille spørsmålstegn ved antakelsen om et underliggende kontinuum ved identitetsstatusene.en
dc.format.extent287805 bytes
dc.format.extent2077 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1396
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1173
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSYKPRO-501nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en
dc.subjectAutoritarianismeen
dc.subjectAuthoritarianismen
dc.subjectSelvfølelseen
dc.subjectSelf-esteemen
dc.subjectMarciaen
dc.subjectMeta-analyseen
dc.subjectIdentiteten
dc.subjectIdentitetsstatusen
dc.titleIdentitetsstatus i relasjon til selvfølelse og autoritarianisme : to meta-analytiske studieren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel