Show simple item record

dc.contributor.authorBlix, Hilde
dc.contributor.authorMittner, Lilli
dc.date.accessioned2018-10-23T08:09:43Z
dc.date.available2018-10-23T08:09:43Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.description.abstractTil tross for at like mange kvinner og menn uteksamineres fra de utøvende musikkutdanningene i Norge, er toppstillingsnivået fortsatt dominert av menn. Selv om forskning på likestilling viser at lederforankring er avgjørende for endring av kjønnsubalansen i en organisasjon, er det til nå få studier som undersøker holdninger til kjønnsubalanse og likestillingstiltak blant ledere i akademia. Denne artikkelen bygger på en kvalitativ intervjustudie av ledere i musikkutdanningsfeltet sine synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingstiltak. I artikkelen analyseres ledernes uttalelser med utgangspunkt i kunnskap om likestillingsutfordringer og gjennom fire ulike likestillingsinnramminger. Studien viser at det er vesentlige motsetninger mellom det den enkelte leder mener er årsakene til kjønnsskjevheten, deres begrunnelser for at man trenger tiltak, og måten de jobber med likestillingsarbeid ved institusjonene på. Motsetningene representerer en potensiell forklaring på at endringer i kjønnsbalansen i feltet tar tid. I artikkelen presenteres et teoretisk og empirisk grunnlagsmateriale for videre drøfting av bærekraftige strategier for å bedre kjønnsbalansen i toppstillinger i kunstfeltet i akademia.en_US
dc.descriptionSource at: <a href=http://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07> http://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07</a>en_US
dc.identifier.citationBlix, H. & Mittner, L. (2018). Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning, 01-02. 104-119. 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07en_US
dc.identifier.issn0809-6341
dc.identifier.issn1891-1781
dc.identifier.otherFRIDAID 1605051
dc.identifier.other10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14010
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalTidsskrift for kjønnsforskning
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.titleBalansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norgeen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record