Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinussen, Monica
dc.contributor.advisorSmith-Meyer, Hugo
dc.contributor.authorSandberg, Stig Magnus
dc.contributor.authorEldevik, Erik Magnus Øysteinson
dc.date.accessioned2008-06-24T09:35:14Z
dc.date.available2008-06-24T09:35:14Z
dc.date.issued2007-11-01
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke oppfatninger av sentrale arbeidsmiljøfaktorer og jobbtilfredshet hos de ansatte i tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune. Til sammen 206 ansatte i ulike funksjoner i tannhelsetjenesten besvarte anonymt et spørreskjema som kartla de ansattes vurdering av sentrale aspekter ved arbeidsklimaet målt ved Humetricas Organisasjons Analyse (HOA). Resultatene for Tannhelsetjenesten ble sammenlignet med norske normer for måleinstrumentet, og resultatene indikerte at de ansatte skårte signifikant høyere på dimensjonene Jobbtilfredshet, Ledelse, og Teamwork sammenlignet med den norske normen. For dimensjonen Medvirkning, som angir de ansattes innflytelse og autonomi i forhold til egen arbeidssituasjon, var det ingen signifikant forskjell i forhold til normtallene. Det var sterke sammenhenger mellom Jobbtilfredshet og de ulike klimafaktorene målt ved HOA. En modell for å predikere grad av jobbtilfredshet ble undersøkt ved hjelp av en hierarkisk regresjonsanalyse, der faktorene Medbestemmelse, Teamwork og Ledelse inngikk som uavhengige variabler. Til sammen 46 % av variansen i jobbtilfredshet ble predikert ut fra disse variablene.en
dc.format.extent249176 bytes
dc.format.extent2072 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1470
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1248
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDPSYKPRO-501nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en
dc.titleJobbtilfredshet i tannhelstjenesten : psykologiske klimafaktorer som prediktorer for jobbtilfredsheten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record