Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWilhelmsen, Linda
dc.date.accessioned2019-03-13T13:13:43Z
dc.date.available2019-03-13T13:13:43Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.description.abstractArtikkelen retter fokus på en fysisk teaterforms bidrag til kunnskapsproduksjon. Augusto Boals bildeteater er en dramafaglig arbeidsform og teaterform, som er inspirert av Paolo Freires kritiske pedagogikk med bruk av utforskende og kritisk refleksjon. Betydningen av denne kroppslige tilnærmingen og den kritiske refleksjonen undersøkes i denne studien. Det empiriske utgangspunktet for studien er et videreutdanningstilbud for næringslivsledere ved et norsk universitet, Bedriftskultur i endring og utvikling, der bildeteater ble anvendt som kroppslig utforskende refleksjonsmetode. Studien er kvalitativ og materialet er generert gjennom intervju, observasjon, feltnotater og deltakernes evalueringer. Analysen viser at en kroppslig-affektiv og kognitiv gestaltning og kritisk refleksjon i bildeteater igangsetter transformative prosesser som kan bidra til nye måter å tenke på.en_US
dc.description.abstractThis article focuses on the contributions of a physical theatre form to knowledge production. Augusto Boal’s image theatre is a dramatic work and expression form, based on Paolo Freire’s critical pedagogy with use of explorative and critical reflection. The importance of the embodiment and the critical reflection is explored in this study. The empirical point of departure for the study is a further education course for leaders in the business sector, Corporate culture in change and development, offered at a Norwegian university, where image theatre was used as an embodied explorative reflection method. The study is qualitative and material is generated through interviews, observations, field notes, and participant evaluations. The analysis makes visible that an embodied-affective and cognitive critical reflection in image theatre initiates transformative processes that potentially contribute to new habits of mind.en_US
dc.description.sponsorshipPublication fund of UiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.descriptionSource at <a href=https://doi.org/10.23865/jased.v2.919>https://doi.org/10.23865/jased.v2.919</a>. This is an Open Access article distributed under the terms of the <a href=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>, allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.en_US
dc.identifier.citationWilhelmsen, L. (2018). Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere. <i>Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Skapende og tenkende – Kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor», 2</i>(2), 87–102. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v2.919en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1490842
dc.identifier.doi10.23865/jased.v2.919
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14968
dc.publisherNordic Open Access Scholarly Publishingen_US
dc.relation.journalJournal for Research in Arts and Sports Education
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Theatre studies: 172en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Teatervitenskap: 172en_US
dc.subjectbildeteateren_US
dc.subjectkroppslig arbeidsformen_US
dc.subjectkritisk refleksjonen_US
dc.subjecttransformasjonen_US
dc.subjectimage theatreen_US
dc.subjectphysical working formen_US
dc.subjectcritical reflectionen_US
dc.subjecttransformationen_US
dc.titleBoals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere.en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel