Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorBergheim, Thelma
dc.date.accessioned2008-07-14T07:43:16Z
dc.date.available2008-07-14T07:43:16Z
dc.date.issued2008-06
dc.description.abstractStore Norske Spitsbergen Grubekompani (heretter kalt Store Norske) er verdens nordligste og Norges eneste kullprodusent. I løpet av få år har Store Norske bygd opp verdens mest lønnsomme kullgruve og Europas mest effektive. Moderne gruvedrift stiller stadig større krav til kompetanse. En av Store Norskes utfordringer knyttet til rekruttering av gruvebus er at svært få av disse har kompetanse eller erfaring fra underjordisk gruvedrift. Dette har selskapet tatt konsekvensen av, og Store Norske satser mye på utdanning og kompetanseheving blant sine ansatte, for øvrig i tråd med trenden i norsk arbeidsliv. Store Norske har lang tradisjon for utdanning og kompetanseutvikling innen hele bredden av fagområder i bedriften, og denne oppgaven har fokus på den kompetansesatsingen som er rettet mot gruvearbeiderne. Jeg ønsker å foreta en kulturanalyse med bakgrunn i gruvebusens fortolkning av selskapets kompetanse og kompetanseutvikling. Er den felles og delt eller varierer den med gruppetilhørighet? Hvilken betydning kan dette ha for anvendelsen av den kompetansen gruvebusen har ervervet seg? Med andre ord, har selskapets kulturelle trekk betydning for hvordan kompetansesatsingen fortolkes og anvendes? Med dette som begrunnelse har jeg valgt å studere Store Norskes kompetansesatsning i lys av Joanne Martins tre kulturperspektiver; integrasjon, differensiering og fragmentering, og på dette grunnlag prøve å fange opp kulturens komplekse karakter - som igjen kan ha betydning for tolkning av kompetansesatsing og muligheten for å ta nyervervet kompetanse i bruk.en
dc.format.extent714982 bytes
dc.format.extent2065 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1537
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1324
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3903nor
dc.subjectkulturen
dc.subjectorganisasjonskulturen
dc.subjectintegrasjonsperspektiveten
dc.subjectdifferensieringsperspektiveten
dc.subjectfragmenteringsperspektiveten
dc.subjectkvalitativen
dc.subjectSvalbarden
dc.subjectStore Norske Spitsbergen Kulkompanien
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titleGruvebusens kompetanseutvikling og kompetanseutnyttelse i tre organisasjonskulturperspektiv : Store Norske Spitsbergen Kulkompanien
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel