Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorKjeldsen, Ragnar Helge
dc.contributor.authorLarsen, Ken-Tore
dc.date.accessioned2008-07-16T09:16:49Z
dc.date.available2008-07-16T09:16:49Z
dc.date.issued2008-05-15
dc.description.abstractOppdrett av laks og ørret har i løpet av noen få tiår utviklet seg til å bli en av landets viktigste eksportartikler. Verdien av solgt norsk oppdrettsfisk var i 2006 på 17,5 milliarder kroner. Oppdrettsnæringen har vært lønnsom siden 2004, etter noen dårlige år i starten av dette tiåret. Selv om lønnsomheten i en næring er god, kan det være aktuelt å måle effektiviteten. Norske oppdrettere konkurrerer i stor grad på et internasjonalt marked, og med stor konkurranse i bakhodet, er det viktig å være effektiv i produksjonen. Forbedring av effektivitet kan gi en forbedret konkurranseevne gjennom bedre lønnsomhet eller økt markedsandel. Metoden som er brukt i oppgaven kalles Data Envelopment Analysis (DEA) og er en ikke-parametrisk metode for å måle den relative effektiviteten til produksjonsenheter. Fordelen med ikke-parametriske metoder, er at de er basert på empiriske observasjoner, og krever derfor ikke noen bestemt form på produktfunksjonen. DEA er en matematisk programmeringsteknikk basert på lineær programmering. Den konstruerer en stykkevis lineær og konveks front som består av de mest effektive observasjonene og lineære kombinasjoner av dem. De observasjonene som ikke ligger på fronten betegnes som ineffektive. For de ineffektive enhetene betyr fronten at samme mengde output kan produseres med mindre mengde input. Kostnadseffektivitet for matfiskanleggene ble beregnet. Selskapene har en gjennomsnittlig kostnadseffektivitet på 73,4 %. Kostnadseffektivitet kan dekomponeres i elementene ren teknisk effektivitet som ble funnet til å være 87,8 % og allokeringseffektivitet som ble funnet til å være 84,5 %. Seks av 103 selskaper er kostnadseffektive, 30 av 103 er teknisk effektive og seks er allokeringseffektive. Selskaper med stor produksjon hadde i gjennomsnitt bedre resultater enn resten av utvalget. Det ble vist innsparingspotensiale for de forskjellige innsatsfaktorene enhetene bruker i sin produksjon av matfisk. Analysen viste at det er lite korrelasjon mellom de estimerte effektivitetsmålene og tradisjonelle lønnsomhetsmål.en
dc.format.extent1600183 bytes
dc.format.extent2071 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1555
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1331
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectCost efficiencyen
dc.subjectDEAen
dc.subjectEffektivitetsanalyseen
dc.titleAnalyse av kostnadseffektivitet i norsk oppdrett av laks og ørret i 2006 : en analyse av matfiskdelen i verdikjeden ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel