Show simple item record

dc.contributor.advisorSkrøvset, Siw
dc.contributor.authorJakobsen, Stein Roar
dc.date.accessioned2008-09-23T15:28:53Z
dc.date.available2008-09-23T15:28:53Z
dc.date.issued2008-05-15
dc.description.abstractKombinasjon student – rektor motiverte meg til å gjøre et forskningsarbeid som retter fokus på læringsmiljøet, kompetanseheving og kartlegging av skolekulturen. Med utgangspunkt i egen arbeidsplass formulerte jeg følgende forskningsspørsmål: Hva bør «Heia skole» vektlegge i sitt arbeid med utvikling av et godt læringsmiljø, og hvordan kan jeg som rektor lede disse prosessene? Forskningsspørsmålet er belyst ved en kvalitativ tilnærming ved bruk av aksjonforskning og aksjonslæring som metode. En analyse av skolens planverk og brukerundersøkelser beskriver skolens nå-situasjon. Denne ble presentert kollegiet som en første aksjon for å implementere forskningsarbeidet. Prosessen resulterte i starten på et aksjonslæringsprogram rettet mot lærernes ønske om å bli bedre i å veilede elevene i sitt læringsarbeid. Som en andre aksjon ble skolekulturen underlagt en analyse etter brevmetoden (Berg 1999). Utsagn i brevene ble analysert og plassert inn i dimensjonene samhandling, planlegging og forandring, med underliggende kategorier som egen arbeidssituasjon, organisasjon som helhet og relasjoner. Forskningsarbeidet viser en skole med lite mobbing og problematferd. Elevene trives og de er motiverte. Samarbeidskulturen i kollegiet framstår som svak, både i innhold og form. Dette gir utfordringer knyttet til organisering av skoleuka, tilrettelegging for individuell og kollektiv læring samt styrking av aktørberedskapen.en
dc.format.extent1859902 bytes
dc.format.extent2069 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1622
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1394
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectLæringsmiljøen
dc.subjectKulturanalyseen
dc.subjectAksjonslæringen
dc.subjectAksjonsforskningen
dc.titleLedergrep for å utvikle et godt læringsmiljøen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record