Show simple item record

dc.contributor.advisorWæraas, Arild
dc.contributor.authorSørensen, Stian
dc.date.accessioned2008-11-11T12:28:24Z
dc.date.available2008-11-11T12:28:24Z
dc.date.issued2008-05-26
dc.description.abstractOppgavens overordnede tema er pengedonasjoner til veldedige formål som trend blant norske bedrifter. På nettsidene til flere av disse bedriftene kan man lese om en rekke veldedige formål som har mottatt økonomisk støtte. Det samme kan man med jevne mellomrom gjøre i enkelte av landets aviser. Det er snakk om store beløp som hvert år doneres til alt fra humanitært arbeid og miljøvern, til lokale kultur- og idrettsforninger. Med dette som utgangspunkt tar oppgaven sikte på å besvare hvorfor norske omdømmesterke bedrifter årlig velger å donere flere millioner til denne typen formål. Skyldes dette en oppriktig interesse for å bidra til et bedre samfunn? Eller har denne trenden noe med bedriftens egeninteresser å gjøre? Funnene i oppgaven viser at bedriftene handler filantropisk ut fra flere forskjellige motiv. I korte trekk kan man si at det er fire overordnede motiv. Noen gir penger fordi de ønsker å kompensere for belastninger de påfører samfunnet som følge av bedriftens egen virksomhet. Andre bedrifter velger å handle filantropisk fordi de vil styrke den interne bedriftskulturen. Gjennom dette ønsker de å oppnå motiverte og dyktige ansatte. For de resterende bedriftene er det imidlertid ønske om et styrket omdømme som gjør at de velger å bidra til samfunnsnyttige formål. Gjennom omdømmebygging forsøker de å oppnå licence to operate fra myndighetene. Det fjerde motivet er et genuint ønske om å bidra til et bedre samfunn. Det er imidlertid ingen av bedriftene som først og fremst gir penger som et resultat av dette motivet. I stedet velger de å fokusere på et av de tre andre motivene. Oppgaven oppsummerer derfor med at bedriftene har visse egeninteresser når de velger å gi penger til veldedige formål.en
dc.format.extent622922 bytes
dc.format.extent2065 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1652
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1420
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3903nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectFilantropien
dc.subjectOmdømmeen
dc.subjectOmdømmebyggingen
dc.subjectSamfunnsansvaren
dc.subjectGenuin filantropien
dc.subjectStrategisk filantropien
dc.subjectVeldedige formålen
dc.subjectVeldedige organisasjoneren
dc.subjectCorporate Social Responisbilityen
dc.subjectBedrifters samfunnsansvaren
dc.subjectPengedonasjoneren
dc.titleFilantropiske handlinger blant omdømmesterke norske bedrifter : genuin, etisk eller strategisk filantropi?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record