Show simple item record

dc.contributor.advisorStørkersen, Einar
dc.contributor.authorFlakken, Kjell Arne
dc.contributor.authorOlaussen, Vera Margrete
dc.date.accessioned2008-12-10T12:05:25Z
dc.date.available2008-12-10T12:05:25Z
dc.date.issued2008-11-01
dc.description.abstractSammendrag: Tema: På vei mot en digitalt kompetent skole. Ved innføringen av Kunnskapsløftet (K06), kom kravet til å kunne bruke digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det å lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig og regne. Problemstilling: På vår skole hadde rektor allerede satt igang en IKT-satsing på to trinn. Ut fra dette ble vår problemstilling følgende: Hvilke resultater har rektors satsing på IKT gitt? Metode: Vi har valgt å bruke kvalitativ forskningsmetode, og vi har gjennomført kvalitative forskningsintervju med skolens rektor, pilotgruppas lærere og et utvalg elever. Teori: Gjennom teorikapitlet vil vi ta for oss bakgrunn for den store satsinga på IKT i skolen gjennom politiske føringer og nasjonale grep, samt teori om ledelse og skoleutvikling. Vi vil også belyse Erstad betingelser for å utvikle en digitalt kompetent skole, da disse vil være aktuell i drøftingen vår. Vi vil også ha fokus på nyere forskning, som ITU Monitor 2007, samt hva KS` satsing frem mot 2012 legger vekt på. Hovedkonklusjon: Resultatene viser at på enkelte områder har rektors satsing gitt til dels positive resultater, mens på andre områder viser resultatene at det er lite som er på plass.en
dc.format.extent424011 bytes
dc.format.extent2068 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1680
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1458
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectDigitalt kompetent skoleen
dc.subjectLedelseen
dc.subjectIKTen
dc.titlePå vei mot en digitalt kompetent skole.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record