Now showing items 1-1 of 1

    • Bedehuset i Skibotn, harmonisk sameksistens eller ekskluderende maktfellesskap? 

      Karlsen, Tina Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
      En studie av forholdet mellom Skibotns innbyggere og læstadianere, med utgangspunkt i bedehuset i Skibotn. Oppgavens kap 2. konsentrerer seg om de historiske sidene ved Skibotn som bygd, med tanke på den tidligere sterke innvandring og dermed påvirkning fra Finland, men også som en bygd sterkt preget av trestammersmøte (norsk, samisk og finsk). Jeg ser også på Skibotn marked som en del av årsaken ...