Show simple item record

dc.contributor.advisorSkrovseth, Siw
dc.contributor.authorJohansen, Heidi Alfhild
dc.date.accessioned2009-01-14T14:25:05Z
dc.date.available2009-01-14T14:25:05Z
dc.date.issued2008-11-01
dc.description.abstractMin oppgavetittel er: Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? Med dette som utgangspunkt ble min problemstilling formulert til: Hvordan kan skolelederen, i samarbeid med aksjonsforskeren, øke kulturen for tilpasset opplæring i et lærerkollegium? Jeg har særlig fokusert på: Hvordan forståes begrepet tilpasset opplæring i lærerkollegiet? - Hvordan kan aksjonsforskning, gjennom tiltak som IGP og kulturanalyse, bidra til dette? og hvordan oppfatter rektor sin rolle i arbeidet med tilpasset opplæring og hvilke muligheter gir dette? Jeg har vektlagt å vise ulike tilnærmingsmåter til begrepet tilpasset opplæring, hhv.: en smal, vid og en tilnærming i relasjon til differensiert opplæring. Skolelederens rolle i fht. skoleutvikling er også sentralt i oppgaven. Mitt fokus er her: pedagogisk ledelse, ledelse av skoleutvikling og skolekultur. Jeg har brukt aksjonsforskning som en helhetlig forskningstilnærming og brevmetoden, IGP(individuell, gruppe og plenum) samt intervju som kvalitative metoder. Jeg har lagt til grunn innholdet i de individuelle brevene og foretatt en kulturanalyse med bakgrunn i fire dimensjoner. Dimensjonene er: egen rolle - samarbeid - planlegging og endring. Det spesifikke i brevene ble kategorisert i hht. tilpasset opplæring hhv. smal og vid tilnærming til begrepet, verdier, ressurser og ledelse. IGP har bidratt til individuelle refleksjoner, gruppe og plenumsdiskusjoner om temaet. Gjennom kulturanalysen har jeg funnet skolens kultur for tilpasset opplæring samt aktørberedskapen i lærerkollegiet ved skolen. Med bakgrunn i de funn jeg har gjort, har jeg intervjuet rektor for å få hans oppfatning av sin rolle og sitt arbeid med tilpasset opplæring ved skolen. Tilpasset opplæring er et komplisert og mangetydig begrep. Med bakgrunn i dette viser jeg at en tilnærming til begrepet må foretas av skolen selv gjennom en oversettelsesprosess. På denne måten utnytter også skolen sitt handlingsrom og søker å få en felles forståelse av begrepet i kollegiet.en
dc.format.extent8587776 bytes
dc.format.extent2072 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1719
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1490
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectskolekulturen
dc.subjecttranslasjonen
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectbrevmetodenen
dc.subjectskoleledelseen
dc.titleTilpasset opplæring - en hverdagslig sak?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record