Show simple item record

dc.contributor.advisorMykletun, Arnstein
dc.contributor.advisorBergvik, Svein
dc.contributor.advisorNilsen, Wendy
dc.contributor.authorFredhammer, Håkon Emil Coucheron
dc.date.accessioned2020-05-04T08:34:27Z
dc.date.available2020-05-04T08:34:27Z
dc.date.issued2019-05-02
dc.description.abstractSamtidig som arbeidslivet i Norge preges av høy sysselsetting, høyt utdanningsnivå og god folkehelse, er sykefraværet det høyeste blant OECD-landene. Langtidssykefraværet står for de fleste av sykefraværsdagene, og det er viktig å forstå hvorfor ikke flere kommer tilbake i jobb gjennom dagens sykefraværsordning. Det er gjort mye forskning på både utløsende og opprettholdende helseårsaker til sykefravær, men mindre på barrierer som ikke direkte er relatert til helse og som kan utsette retur til arbeid. I denne studien ble det utført en litteraturgjennomgang i form av en scoping review, der målet var å forstå hvilke barrierer som inntil nå har blitt dokumentert i studier, og hvilke som er påvist å ha betydning for retur til arbeid. Alle typer studier, uavhengig av metode og design, var av interesse. Søket resulterte i 16 artikler som var sammenfallende med seleksjonskriteriene og som inneholdt totalt 26 ulike barrierer signifikant assosierte med forlenget sykefravær. Majoriteten av barrierene mot retur til arbeid var knyttet til individuelle psykologiske faktorer og forhold på arbeidsplassen, slik som konflikt med ledelse, job strain, lav forventning om retur til arbeid, samt lav trivsel og jobbtilfredshet. Litteraturgjennomgangen viser samtidig at barrierebegrepet er lite etablert, og understreker nødvendigheten av ytterligere forskning på feltet. Økt forståelse av barrierer mot retur til arbeid kan potensielt bidra til å redusere sykefravær dersom de tas større høyde for i organisatorisk og klinisk håndtering av sykefravær.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18188
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-2901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subjectSamfunnspsykologien_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.title.alternativeSickness absence and barriers to return to worken_US
dc.titleSykefravær og barrierer mot retur til arbeid. En litteraturgjennomgang av ikke-helseårsakers betydning for sykefraværen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record