Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMichalsen, Bård Borch
dc.contributor.authorStrømseth, Cathrin Amundsen
dc.date.accessioned2020-06-11T09:15:24Z
dc.date.available2020-06-11T09:15:24Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuser på begrepet organisatorisk identitet i Forsvarsbygg, og hvordan de ansatte opplever den vs den formelle uttalte identiteten til Forsvarsbygg er. Identitet dreier seg om hvem vi er og om hvordan vi grunnleggende definerer oss selv. Slik er det også ved organisasjonsidentitet, det dreier seg om oss og hvem vi er som organisasjon. Oppgaven tar utgangspunkt i Albert & Whettens artikkel fra 1985 hvor det hevdet at en organisasjons identitet må referere til distinkte, sentrale og vedvarende egenskaper ved organisasjonen. Oppgaven tar også utgangspunkt i hvordan organisasjonsidentitet er konseptuelt og empirisk knyttet opp mot andre konsepter, som kultur og image. Oppgaven baserer seg på en innholdsanalyse, hvor jeg har gjennomført en undersøkelse av Forsvarsbyggs identitet sett opp mot den opplevde identiteten til ansatte ved hhv. Hovedkontoret og i Indre Troms. Oppgavens problemstilling var: Hvordan er opplevelsen av organisasjonsidentiteten hos de ansatte i Forsvarsbygg ved hovedkontoret og hvordan er den i en mindre avdeling i Nord-Norge? Med tilhørende forskningsspørsmål: (1) Hvordan er den formelle identitetspåstanden til Forsvarsbyggs ledelse? (2) Hvordan er den opplevde identiteten til de ansatte versus den formelle, uttalte identiteten til Forsvarsbygg? Finnes det motsetninger? Min undersøkelse er basert på et kvalitativ design, herunder et dokumentstudie i tillegg til semistrukturelle dybdeintervjuer. Min analyse av Forsvarsbyggs kommuniserte identitet er basert på et dokumentstudie med utgangspunkt i Forsvarsbyggs hjemmeside og interne dokumenter publisert på intranett, mens analysene av den faktiske og den oppfattete identiteten er basert på intervjuer jeg har gjennomført med ansatte. Mine funn tyder på at det er en sammenheng mellom teoriene jeg har brukt som rammeverk for oppgaven. Der det er samsvar mellom identitetstypene, men jeg har også sett at organisasjonens formelle identitet fremstår som ulik fra den opplevde identiteten til de ansatte.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18521
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleOpplevelsen av organisasjonsidentiteten i Forsvarsbygg. Er det motsetninger mellom den formelle uttalte- og opplevelsen av identiteten blant ansatte ved hovedkontoret og i Indre Troms?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel