Show simple item record

dc.contributor.advisorJakhelln, Rachel Elise
dc.contributor.authorLarsen, Anders Strengen
dc.date.accessioned2020-07-16T09:17:26Z
dc.date.available2020-07-16T09:17:26Z
dc.date.issued2020-05-23
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er læreres møte med uteskolens muligheter og utfordringer. Oppgaven kartlegger noen av de mange mulighetene og utfordringene som lærere kan oppleve ved bruk av uteskole som undervisningsmetode. Min egen interesse for uteskole som arbeidsmetode og stadige erklæringer fra universitetslærere om at arbeidsmetoden blir for lite brukt, fremkalte mitt ønske om å trekke frem uteskole og gjøre flere oppmerksomme på dens potensial. Studien har en kvalitativ tilnærming, og dataen er innsamlet gjennom observasjon og intervju. Ved hjelp av informasjon hentet fra tre lærere med lang erfaring i bruk av uteskole besvarer jeg problemstillingen: Hvilke utfordringer og muligheter møter lærere ved å drive uteskole? og forskningsspørsmålet: Hvordan overkommer erfarne lærere de hindringene som oppstår? Studiens funn viser til at uteskolen tilbyr anvendbare muligheter og delvis eller helt overkommelige utfordringer. Gjennom kontinuerlig arbeid og god planlegging klarer de erfarne lærerne å gjennomføre uteskole jevnlig og som en fast del av ukeplanen. Møtene med nye utfordringer lar dem utvikle nye tenkemåter og strategier for senere håndtering av liknende situasjoner.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18848
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDLRU-3901
dc.subjectUteskoleen_US
dc.subjectUtfordringeren_US
dc.subjectMuligheteren_US
dc.subjectLars Monsenen_US
dc.subjectNaturen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.title"Du trenger ikke være Lars Monsen". En studie om uteskolens utfordringer og muligheteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)