Show simple item record

dc.contributor.advisorTveiterås, Kathrine
dc.contributor.advisorHolm, Petter
dc.contributor.authorØstebø, Natja Røine
dc.date.accessioned2020-09-15T10:15:12Z
dc.date.available2020-09-15T10:15:12Z
dc.date.issued2020-05-15
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker ulike oppfatninger om kvotesystemet og drøfter disse i relasjon til legitimitet. Det norske kvotesystemet regulerer fordelingen av totalkvoter på gruppe- og fartøynivå og har blitt bygget opp over mange år. Meld. St. 32 (2018 - 2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (kvotemeldinga), har som målsetning å forenkle kvotesystemet, og gjøre det mer effektivt og fleksibelt. I flere av de offentlige dokumentene som leder opp til kvotemeldinga er legitimitet et sentralt begrep. I denne studien knyttes legitimitetsteori opp mot forståelsen av legitimitet i fire offentlige dokumenter, og mot holdninger om kvotesystemet og kvotemeldinga blant 20 enkeltindivider med tilknytning til fiskerinæringa. Resultatene viser at det er forfatterne av de offentlige dokumentene som er mest opptatt av at kvotesystemet må være legitimt. De er også opptatt av at et nytt kvotesystem må oppleves som legitimt for storsamfunnet. Kvotesystemet har høy oppslutning blant enkeltindividene i studien, men det finnes utfordringer i hvordan ulike gruppers verdier og egeninteresser vektlegges av forvaltninga. Hvor godt kvotesystemet oppleves å samsvare med den enkeltes verdisyn, henger sammen med hvor legitimt kvotesystemet oppleves å være for den enkelte. At noen grupper tjener mer på kvotesystemets innretning enn andre, gir opphav til verdikonflikter.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19350
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDFSK-3960
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929en_US
dc.subjectRessursforvaltningen_US
dc.subjectQ-metodologien_US
dc.subjectKvotesystemeten_US
dc.subjectKvotemeldingaen_US
dc.titleEt legitimt kvotesystem. Forståelse av legitimitet i offentlige dokumenter og blant næringsaktører om det norske kvotesystemeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record