Show simple item record

dc.contributor.advisorSørensen Holst, Helen Marita
dc.contributor.authorMyskja, Sakarias
dc.contributor.authorHjermstad-Sollerud, Amund
dc.date.accessioned2020-09-17T12:53:11Z
dc.date.available2020-09-17T12:53:11Z
dc.date.issued2020-05-29
dc.description.abstractI 2018 ble seksti bompengeselskap slått sammen til fem regionale bompengeselskap for å redusere kostnader og skape mer effektiv drift som en del av bompengereformen. Tidligere studier viser til ubenyttede stordriftsfordeler i sektoren, men det ikke er gjort eksplisitte analyser om sammenslåingen har potensialet til å øke effektivitet i bompengesektoren. Denne studien undersøker potensielle innsparinger og effektivitetsgevinster fra sammenslåingen i bompengesektoren, ex ante. Studien benytter Data Envelopment Analysis (DEA) for å beregne effektivitet ved 35 norske bompengeprosjekter, med gjennomsnitt av datamateriale for perioden 2013-2015. Studien er todelt, først undersøkes effektivitet og eventuelle stordriftsfordeler i bompengesektoren, deretter gjennomføres en fusjonsanalyse av bompengeselskapene for å predikere potensielle effekter av sammenslåingen til de regionale bompengeselskapene. Gevinstene fra fusjonen dekomponere i form av skalaeffekter og harmoniseringseffekter, i tillegg til individuelt forbedringspotensial i form av læringseffekten fra å følge beste praksis. Effektivitetsanalysen viser at det er en klar sammenheng mellom effektivitet og størrelse. Det er også stor variasjon i effektivitet, hvor det er forskjeller i effektivitet mellom selskaper av tilsvarende størrelser. Det fremkommer store innsparingspotensialer i sektoren på 178 millioner kroner, som hovedsakelig kommer fra kostnader knyttet til drift og innkreving. Fusjonsanalysen viser store gevinster fra skalaeffekten i form av ubenyttede stordriftsfordeler, og harmoniseringsgevinster på 71 millioner kroner i form av breddefordeler, hvor omfang og gevinster varierer per selskap. I tillegg eksisterer det et innsparingspotensial på 178 millioner kroner i læringseffekten dersom alle selskap fulgte beste praksis og var like effektive. Studien konkluderer med at hensikten med sammenslåing for å øke effektivitet i bompengesektoren var tilstede. Bompengereformen vil dermed kunne bidra til at mer av bompengene som kreves inn går til finansiering av vei, og en mindre andel til administrasjon og drift av bompengeselskapene. Nøkkelord: Benchmarking, effektivitet, Data Envelopment Analysis, fusjon, bompengeren_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19419
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titlePotensielle innsparinger og effektivitetsgevinster fra sammenslåing innen norsk bompengesektor. En ex-ante fusjonsanalyse med DEAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record