Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelde, Tor J.
dc.contributor.authorEriksen, Stina Bakke
dc.contributor.authorKristiansen, Therese
dc.date.accessioned2020-11-18T06:44:49Z
dc.date.available2020-11-18T06:44:49Z
dc.date.issued2020-05-20en
dc.description.abstractEn av de største utfordringen for dagens organisasjoner er å kunne tiltrekke og beholde dyktige kunnskapsmedarbeidere. Ansettelsesprosesser og opplæringsperioder er tidkrevende og kostbare, og det er derfor viktig å gjøre gode ansettelser og har en plan for en tilpasset og effektiv opplæring av nyansatte. Når ansettelsen og opplæringen er ferdig, og de nyansatte er fullstendig integrert i organisasjonen, er det essensielt for bedriftene å klare å beholde dem. Forskning viser at turnoverintensjonen er mindre dersom medarbeideren er motiver. Vi har derfor sett på hvordan man kan beholde nyansatte kunnskapsmedarbeidere i to konkrete organisasjoner lengre. Vi har tatt utgangspunkt i Deci og Ryans Selvbestemmelsesteori og lagt vekt på de seks prinsippene som fremmer optimal arbeidsmotivasjon. Vi har gjennomført dybdeintervjuer med nyansatte kunnskapsmedarbeidere. Vi har fokusert spesielt på opplæringsperioden og om det er noe organisasjonene bør gjøre annerledes for å øke motivasjonen slik at de på best mulig måte kan sørge for at kunnskapsmedarbeiderne ønsker å bli blir værende. Våre funn indikerer at det er viktig å ha en god balanse mellom tid og ressurser. Vi fant også at organisasjonene ville vært bedre tjent med en formell opplæringsprosess. I tillegg er det viktig for nyansatte kunnskapsmedarbeidere å utvikle seg, føle viktigheten av arbeidet sitt og at organisasjonen har klar retning og autonomistøttende styring.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19860
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectSelvbestemmelsesteorien_US
dc.subjectSelf-Determination Theoryen_US
dc.subjectOptimal arbeidsmotivasjonen_US
dc.subjectoptimal work motivationen_US
dc.subjectOpplæringen_US
dc.subjecttrainingen_US
dc.subjectKunnskapsmedarbeideren_US
dc.subjectKnowledge workeren_US
dc.subjectNyansatten_US
dc.subjectNewly appointeden_US
dc.subjectAutonomien_US
dc.subjectAutonomyen_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.subjectCompetenceen_US
dc.subjectTilhørigheten_US
dc.subjectRelatednessen_US
dc.titleHvordan beholde kunnskapsmedarbeideren - En studie om nytilsatte kunnskapsmedarbeideres motivasjonen_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)