• Muligheter og trusler i delingsøkonomien. En strategisk analyse av Airbnb i Nord-Norge 

      Ødegård, Katrine Alm; Øverland, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
      Denne matsterutredningen diskuterer muligheter og trusler ved delingsøkonomien og presenterer en strategisk analyse av Airbnb i Nord-Norge, spesielt i vår empiriske kontekst Tromsø. Ny teknologi har skapt nye markeder og forretningsmodeller som gjør det mulig å dele og utnytte underutnyttede ressurser og Airbnb er den største suksessen innen delingsøkonomien. Det teoretiske rammeverket i oppgaven ...