• Hvilke personlighets- og destinasjonsforhold påvirker intensjon til å delta på ekstremturisme? 

      Elde, Silje; Backe, Louise Konst (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-11)
      Formålet med denne studien er å undersøke hvilke personlighets – og destinasjonsfaktorer som påvirker intensjon til å delta på ekstremturisme. Det teoretiske utgangspunktet har vi hentet fra personlighetsteoriene 3M-modellen (Mowen, 1999), The Big Five (McCrae og Costa, 1997, McCrae og Costa, 1999), samt forskning rundt risikosøking og variasjonssøking (Lee og Crompton, 1992, Pizam et al., 2004, ...