• Styrets arbeid med strategi 

      Bendiksen, Christine Strøm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
      Tema for denne studien er styrets strategiarbeid og formålet er å se nærmere på hvordan styret er involvert i virksomheters strategiprosess. Jeg skal undersøke hvordan styret faktisk arbeider med strategi etter styremedlemmene har deltatt i styreutviklingsprosjektet: Prosjekt Styrefokus 2012-2014. Problemstillingen er: «Hvordan arbeider styret med strategi?». For å svare på dette har jeg tatt for ...