Now showing items 1-1 of 1

    • Prestasjonsmåling av renovasjonsbransjen tilknyttet husholdningsavfall 

      Dahlberg, Halvor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-08-15)
      Denne studien tar for seg teknisk effektivitet hos norske renovasjonsenheter for innsamling og behandling av husholdningsavfall i 2006. Formålet med studien er å finne de mest teknisk effektive renovasjonsenhetene for innsamling og behandling av husholdningsavfall, de mest effektive justert for uavhengige forklaringsvariabler og undersøke om det finnes statistisk signifikant forskjell mellom ...