Now showing items 1-1 of 1

    • Utnyttelsen av operasjonskapasiteten ved UNN : en effektivitetsanalyse av bruken av operasjonsstuene på UNN for 2010 og 2011 

      Dons, Marcus Fredrik; Skorstad, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      I denne oppgaven ser vi nærmere på hvordan operasjonskapasiteten utnyttes på Universitetssykehuset Nord-Norge. Fokuset er på bruken av operasjonsstuene og indre effektivitet. Det vil si hvor bra man klarer å benytte seg av ressursene i form av tildelt operasjonskapasitet i den daglige driften av stuene. Målet er å identifisere de mest effektive operasjonsstuene gjennom benchmarking, slik at man kan ...