Now showing items 1-1 of 1

    • Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter : en analyse av regnskapspraksis 

      Pedersen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
      NRS 2 Anleggskontrakter sier at en anleggskontrakt er en kontrakt om tilvirkning av en eller flere eiendeler som samlet utgjør en helhet. Det som er spesielt er at måling av inntekter og kostnader typisk strekker seg over flere regnskapsmessige perioder. Det regnskapsmessige hovedproblemet er å fordele inntekter og kostnader over de ulike regnskapsperiodene til anleggskontrakter. Når det gjelder ...