• Flaskehalser og tidstyveri : drift av regnskapsavdeling sett i leanperspektiv 

      Svendsen, Thomas Linaker (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
      De siste årene har lean fått større oppmerksomhet blant norske bedrifter, både i privat- og offentlig sektor, med hovedvekt på sistnevnte. Studieobjektet i denne studien er Mesta. Problemstillingen er som følger: «Hvordan driftes regnskapsavdelingen i et entreprenørkonsern for å oppnå operasjonell effektivitet?». Drift av en regnskapsavdeling medfører kostnader for en bedrift, hvilket krever ...