Show simple item record

dc.contributor.advisorThuen, Trond
dc.contributor.authorMyrnes, Cecilie Elen
dc.date.accessioned2010-07-05T13:16:49Z
dc.date.available2010-07-05T13:16:49Z
dc.date.issued2010-05-15
dc.description.abstractOppgaven retter søkelyset mot relasjoner mellom reindriftssamer og norsk lokalbefolkning i et sørsamisk område og tar utgangspunkt i Selbu-dommen fra 2001. Jeg setter fokus på de forholdene som gjør at relasjonene mellom samer og nordmenn fremdeles er anspent, og på de forholdene som gjør at konfliktbildet blir nyansert. Reindriftssamer og nordmenn har levd side om side i dette området i flere hundre år. Det har innimellom blusset opp konflikter mellom de to næringene. Folkegruppene har dermed en fortid og en nåtid hvor interessekonflikter og konkurransen om knappe ressurser har stått og står sentralt i deres næringsutøvelse. Reineiere og grunneiere har følgelig vært involvert i en rekke rettstvister fra midten av 1800-tallet fram til våre dager, og dette kan ha påvirket relasjonene mellom lokalbefolkningen og samene. Bak de mer offentlige konfliktene, der rettssaker og rettstvister har dominert, finner man et sammensatt og flerkulturelt samfunn, der etniske grenser krysser hverandre på tvers av slekt og venner som skaper grunnlaget for nære sosiale nettverk. Samtidig bærer samfunnet preg av at en sterk eiendomsrett blir satt opp mot en sterk bruksrett, som gir grunnlag for næringskonfliktene. Når politiske føringer og interesseorganisasjoner også setter sitt preg på de lokale forholdene, er det med på å skape og forsterke en kunstig barriere mellom reindriftssamer og den fastboende befolkningen.en
dc.format.extent3969812 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2534
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2281
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOA-3900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250en
dc.title"Vi møtes på halvveien?" : en studie av relasjoner mellom den fastboende befolkningen og reindriftssamer i et sørsamisk områdeen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record