Show simple item record

dc.contributor.advisorKøller, Hans-Georg
dc.contributor.advisorKarslen, Solveig
dc.contributor.authorKristiansen, Maren Therese Fagerli
dc.date.accessioned2022-07-01T05:48:55Z
dc.date.available2022-07-01T05:48:55Z
dc.date.issued2022-05-28en
dc.description.abstractDenne masteren skrives med formål om å se på to aspekter ved lærerrollen i utforskende undervisning. Hvordan læreren tilrettelegger for utforskende undervisning, og hvordan læ-rerrollen vil variere i utforskende undervisning. Oppgaven har som hensikt å øke bevissthe-ten rundt hvilken forventning som er til læreren når det gjelder utforskende undervisning, samtidig som den kan bidra til å legge til rette for dette for elevene. Masteren blir skrevet i samarbeid med LISSI-prosjektet som er et forskningsprosjekt som fokuserer på naturfagundervisningen i norske klasserom. Masteren klassifiseres som en ca-sestudie med formål å se på lærerrollen slik den er i undervisningen. Det er blitt benyttet videomaterialet fra 4 undervisningstimer, med ulik grad av utforskende undervisning. Rammeverket for videoanalysen er hentet fra observasjonsmanualen til Ødegaard et al. (2021) hvor fokuset i analysene har vært på kategoriene «lærerrolle», «elevdeltagelse» og «frihetsgrader» Hovedfunnene i tekstene har vært at ved tilrettelegging for utforskende undervisning vil lærere bruke enkle konkrete spørsmål som en måte å engasjere elevene på. Elevene gjør gjerne praktiske forsøk selv, hvor læreren enten har gitt de ett spørsmål de skal finne svar på, eller sammen med klassen formulert en hypotese. Forklaring av resultatet til forsøket skjer ofte igjennom en plenumsdiskusjon i klassen. Lærerrollen i utforskende undervisningen vil gjerne variere mellom å ha en lærerstyrt un-dervisning. Hvor læreren holder mer kontroll på hva som er tema ved bruk av spørsmål og «rett» og «galt» svar, eller setter elevene i gang med en oppgave hvor læreren har gitt en klar framgang. Deler av undervisningen er satt opp til å være mer elevstyrt, samtaleemnet i klassen er litt mer løst, eller elevene har mulighet til å formulere egne hypoteser og resultat.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25690
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3907
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subjectUtforskende undervisningen_US
dc.subjectLISSI-prosjekten_US
dc.subjectLærerrolleen_US
dc.subject5E-modellenen_US
dc.titleLærerrollen i utforskende undervisningen_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record