Now showing items 1-20 of 70

  • ABACUS : nytt fra EDB-senteret 

   Edvardsen (red.), Håkon (Others; Andre, 1985)
   Dette nummeret av ABACUS er i sin helhet viet vårt nye hovedanlegg: VAX 8600. Vi har i denne omgang hovedsaklig prøvd å få med stoff som kan hjelpe brukerne i å komme raskt i gang på det nye anlegget. En mer omfattende beskrivelse av tilbudene på maskinen vil vi senere samle i en egen brukerhåndbok for VAX-anlegget.
  • Aliivibrio wodanis as a production host: development of genetic tools for expression of cold-active enzymes 

   Johansson Söderberg, Jenny; Grgic, Miriam; Hjerde, Erik; Haugen, Peik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-11)
   <i>Background</i>: Heterologous production of cold-adapted proteins currently represents one of the greatest bottlenecks in the ongoing bioprospecting eforts to fnd new enzymes from low-temperature environments, such as, the polar oceans that represent essentially untapped resources in this respect. In mesophilic expression hosts such as <i>Escherichia coli</i>, cold-adapted enzymes often form ...
  • APECS : Nurturing a New Generation of Polar Researchers 

   Baeseman, Jenny Lynn; Pope, Allen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Established in August 2006 by young researchers involved in the planning stages of the fourth International Polar Year (IPY 2007–2008), the Association of Polar Early Career Scientists (APECS) has evolved into the pre-eminent international organization for polar researchers at the beginning or early stages of their careers. Now comprising over 2,600 members from approximately 74 countries, APECS ...
  • Application of Computational Drug Discovery Techniques for Designing New Drugs against Zika Virus 

   Ceron-Carrasco, José P.; Coronado-Parra, Teresa; Imbernón-Tudela, Baldomero; Banegas-Luna, Antonio J.; Ghasemi, Fahimeh; Vegara- Meseguer, Josefina M.; Luque, Irene; Azam, Syed Sikander; Trædal-Henden, Steinar; Pérez-Sánchez, Horacio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-28)
  • Applying the Community of Inquiry e-Learning Model to Improve the Learning Design of an Online Course for In-service Teachers in Norway 

   Krzyszkowska, Krystyna; Mavrommati, Maria (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-15)
   Education authorities in Norway endorse online courses for in‑service teachers to raise education standards and to promote digital competence. Naturally, these offerings present teachers with opportunities to integrate new theoretical perspectives and their professional experience in an online learning community. The inquiry into one's professional practice, enhanced by critical reflection in a group ...
  • Årsrapport 1983 

   Edvardsen, Håkon (Others; Andre, 1984)
   Rapporten inneholder en oversikt over aktivitetene ved EDB-senteret i 1983. her finnes også oversikt over maskinutstyr, ansatte, regnskap o.l. pr. 31.12.83
  • The Costly and Demanding: Exploring Solution-based Othering of Non-European Immigrants in Norwegian Policy Recommendations 

   Andreasen, Søren Mosgaard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-11)
   This article examines the Norwegian scholarly report titled <i>NOU 2017:2—Integration and Trust: Long-Term Consequences of High Immigration</i> (English translation; chapter 1.1) to unpack how ‘non-European immigrants’ are constructed as an economic and social challenge for the welfare state. Principles from discourse theory (DT) and the conceptual framework of othering are applied to discuss how ...
  • D85 utskiftning av hoveddataanlegg ved UiTø 1985 : instilling til valg av utstyr. 

   Johnsen (red.), Ola Marius (Others; Andre, 1985)
   Rapporten beskriver tilbud på datautstyr fra Digital Equipment Corporation, International Business Machines og Control Data Corporation. Tilbudene har vært vurdert i den avsluttende fasen av anskaffelsesprosjektet D85. I tillegg til konklusjon og anbefalning inneholder rapporten dessuten en kort vurdering av tilbudene i forhold til de krav som var satt opp på forhånd.
  • D85. Utskiftning av hoveddataanlegg ved UiTø 1985 : sluttrapport. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1985)
   Universitetet gjennomførte våren 85 et prosjekt som tok sikte på å anskaffe nytt hoveddataanlegg og datautstyr til undervisning. Kontrakt med Digital Equipment og Tromsø Kontormaskinservice (delleveranse) ble inngått i juni 1985. Rapporten gir en oppsummering av hvordan anskaffelsesprosjektetet ble gjennomført.
  • Datakommunikasjon ved Universitetet i Tromsø : intern rapport nummer 1. 

   Johnsen, Ola Marius; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1976)
  • Datasenter i Salangen. 

   Johansen, Steinar; Johnsen, Ola Marius; Schjefstad, Trond (Others; Andre, 1983)
   Dette er en rapport som beskriver planer for et data/kommunikasjonssenter i Salangen kommune.
  • DataverseNO: En flerinstitusjonell arkivtjeneste for forskningsdata, utviklet av forskere for forskere 

   Andreassen, Helene N.; Østhus, Randi (Conference object; Konferansebidrag, 2018-01-30)
  • Det avtaleforberedende arbeid, D78 : statusrapport fra prosjektgruppen 

   Unknown author (Others; Andre, 1978)
   Denne rapporten er delt i to deler: den første delen er ment som diskusjonsgrunnlag for å få belyst problemene omkring målformuleringer for EDB-aktiviteten ved universitetet og hvordan disse kan innarbeides i en hovedavtale med ND. Den andre delen beskriver status for arbeidet med 1. leveranse.
  • The DIRAC code for relativistic molecular calculations 

   Saue, Trond; Bast, Radovan; Gomes, Andre Severo Pereira; Jensen, Hans-Jørgen Aa.; Visscher, Luuk; Aucar, Ignacio Agustín; Di Remigio, Roberto; Dyall, Kenneth G.; Eliav, Ephraim; Fasshauer, Elke; Fleig, Timo; Halbert, Loïc; Hedegård, Erik Donovan; Helmich-Paris, Benjamin; Ilias, Miroslav; Jacob, Christoph R.; Knecht, Stefan; Lærdahl, Jon Kristen; Vidal, Marta L; Nayak, Malaya K.; Olejniczak, Małgorzata; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Pernpointner, Markus; Senjean, Bruno; Shee, Avijit; Sunaga, Ayaki; van Stralen, Joost N. P. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-26)
   DIRAC is a freely distributed general-purpose program system for one-, two-, and four-component relativistic molecular calculations at the level of Hartree–Fock, Kohn–Sham (including range-separated theory), multiconfigurational self-consistent-field, multireference configuration interaction, electron propagator, and various flavors of coupled cluster theory. At the self-consistent-field level, a ...
  • Direct-to-chip liquid cooling for reducing power consumption in a subarctic supercomputer centre 

   Ovaska, Seppo J.; Dragseth, Roy Einar; Hanssen, Svenn Agnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Reduction of data centre power consumption is a timely challenge. Waste heat reuse is another focus area when developing energy efficient and sustainable data centres. And these two issues are interconnected through liquid cooling of server racks and/or direct-to-chip liquid cooling. Both of these solutions make it possible to transfer a significant proportion of the waste heat energy back to ...
  • DrugVirus.info 2.0: an integrative data portal for broad-spectrum antivirals (BSA) and BSA-containing drug combinations (BCCs) 

   Ianevski, Aleksandr; Simonsen, Ronja Meyer; Myhre, Vegard; Tenson, Tanel; Oksenych, Valentyn; Bjørås, Magnar; Kainov, Denis (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-24)
   Viruses can cross species barriers and cause unpredictable outbreaks in man with substantial economic and public health burdens. Broad-spectrum antivirals, (BSAs, compounds inhibiting several human viruses), and BSA-containing drug combinations (BCCs) are deemed as immediate therapeutic options that fill the void between virus identification and vaccine development. Here, we present DrugVirus.info ...
  • EDB-senteret som arbeidsplass : en intern spørreskjemaundersøkelse. 

   Dreyer, Inger; Wiig, Petter; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   EDB-senteret har vært plaget med en ustabil personalsituasjon i det siste. Denne undersøkelsen tar sikte på å kartlegge årsakene til dette og foreslå tiltak for å bedre stabiliteten. bedring av terminalarbeidsplassene og den interne kommunikasjonen kolleger imellom samt omorganisering av kontakten med brukerne er tiltak som de ansatte prioriterer. Lønn og avansemuligheter er imidlertid fortsatt ...
  • EDB-senterets brukerhåndbok 1 : generell presentasjon av EDB-senteret. 

   Edvardsen, Håkon; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1986)
   Kort gjennomgang av EDB-senterets oppgaver, organisasjon, utstyr og programvare. Praktiske opplysninger om åpningstider, framgangsmåte for å skaffe seg kjørekonto, manualer o.l. Framstillingen er gjort med tanke på nye brukere.
  • EDB-senterets brukerhåndbok 2 : brukerhåndbok for nord-anleggene 

   Riise, Roger; Lorentz, Vonny (Others; Andre, 1987)
   Heftet er det andre i en serie på fire som samlet skal utgjøre en komplett brukerhåndbok for EDB-senteret. Heftet er utarbeidet med tanke på nye brukere av EDB-senterets nord-anlegg. Det gis en kort innføring på noen sentrale felter. Mens det for mer avansert bruk blir henvist til manualene.
  • EDB-senterets brukerhåndbok 4 : brukerhåndbok for datanett og filoverføring 

   Riise, Roger; Alsvik, Bjørn; Edvardsen, Håkon; Flægstad, Frode; Lind-Olsen, Morten (Others; Andre, 1986)
   Heftet er det siste i en serie på fire som samlet skal utgjøre en komplett brukerhåndbok for EDB-senteret. Heftet gir en oversikt over universitetets datanett, samt en beskrivelse av en del av de kommunikasjonsmuligheter som finnes mellom universitetets forskjellige dataanlegg, og til dataanlegg utenfor UiTø.