Now showing items 29-48 of 70

  • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  • Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak. Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019 

   Tobiassen, Ann Karin; Danielsen, Ådne (Research report; Forskningsrapport, 2019)
   I denne rapporten oppsummerer vi hovedlinjene fra «Dialogkonferanse om ledelse av studieprogram ved UiT Norges arktiske universitet». Rapporten skisserer konturene av et mulig konsept for å styrke kunnskap om utøvelse av studieprogramledelse. Vi har et særlig blikk på hvilke rammevilkår og virkemidler som bør omkranse ledelse på et studieprogramnivå og til innholdet i-, og formen på et ...
  • Line managers and employees use of lean task boards in Norwegian municipal healthcare sector: A tool for action learning? 

   Bye, Geir (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-15)
   This study have analysed the line managers and employees’ use of lean task boards over time in Norwegian municipalities using action learning theory. The research question was the following: What kind of action learning processes do the line managers and employees’ use of the lean task board promote in municipalities’ healthcare units? This qualitative case study data from a Norwegian municipality ...
  • Mapping Innovations in North Germanic with GIS 

   Bye, Patrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-11-17)
   The mapping of innovations, as opposed to taxonomic features, has so far been little used in historical linguistics and dialect geography. Here I show with two examples from Peninsular North Germanic how linguistic theory may cast light on complex mosaics of geographically competing features and how dialect geography can help choose between competing reconstructions. This research builds on a database ...
  • Maskinanskaffelsen 1982 : innstilling til valg av utstyr. 

   Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   Denne rapporten avslutter vurderingsarbeidet i forbindelse med kjøp av suppleringsutstyr til EDB-sentret i 1982. Utstyr fra leverandørene Norsk Data AS og Digital Equipment har i siste fase vært de eneste aktuelle alternativ.
  • Maskinanskaffelsen 1982 : statusrapport 

   Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   Prosjektgruppen for D82 avgir med dette statusrapport fra vurderingsarbeidet. Rapporten inneholder ingen endelig konklusjon, men tar sikte på å beskrive tilbudene på en sammenlignbar form og dessuten anbefale hvilke brukerkategorier som primært skal bruke det nye anlegget.
  • Med OECD til Nord-Norge 

   Eikeland, Sveinung (Chronicle; Kronikk, 2015-10-15)
   Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) var nyleg ei veke i Nord-Noreg som ein del av ei vurdering det gjer av muligheter for utvikling i tynt busette område i nord. Vurderinga inkluderer 14 regionar, der Nordland, Troms og Finnmark inngår. OECD skal gje råd om korleis regionane i nord i Europa kan komma godt ut i den globale økonomiske konkurransen sjølv om dei er ...
  • Molecular modelling, synthesis, and biological evaluations of a 3,5-disubstituted isoxazole fatty acid analogue as a PPARα-selective agonist 

   Arnesen, Henriette; Haj-Yasein, Nadia N.; Tungen, Jørn E.; Soedling, Helen; Matthews, Jason; Paulsen, Steinar M.; Nebb, Hilde I.; Sylte, Ingebrigt; Hansen, Trond Vidar; Sæther, Thomas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-19)
   The peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are important drug targets in treatment of metabolic and inflammatory disorders. Fibrates, acting as PPARα agonists, have been widely used lipid-lowering agents for decades. However, the currently available PPARα targeting agents show low subtype-specificity and consequently a search for more potent agonists have emerged. In this study, previously ...
  • Multiterm : brukerveiledning. 

   Johnsen, Ola Marius; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1978)
   EDB-rapport 88.MT-10.2. Versjon 78-11-10
  • NORDCOM Tromsø, versjon 1 : brukerveiledning 

   Espenes, Rolf; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  • Not a Jewish question? The Holocaust in Hungary in the Kádár regime’s propaganda during Adolf Eichmann’s trial 

   Bohus, Kata (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   In this paper, I examine the trial of Adolf Eichmann, portrayals of the trial in the contemporaneous Hungarian press, and the effects of the trial and the coverage on the formation of Holocaust memory in communist Hungary. The trial presented a problem for communist propaganda because it highlighted the destruction of Jews as the worst crime of the Nazi regime. While communist ideology’s ...
  • Opening 

   Aarbakke, Jarle (Conference object; Konferansebidrag, 2010-10)
  • Opening session 

   Bjørhovde, Gerd (Conference object; Konferansebidrag, 2006-10)
  • Playing With Fire Compounds: The Tonal Accents of Compounds in (North) Norwegian Preschoolers’ Role-Play Register 

   Strand, Bror-Magnus S. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-04-27)
   Prosodic features are some of the most salient features of dialect variation in Norway. It is therefore no wonder that the switch in prosodic systems is what is first recognized by caretakers and scholars when Norwegian children code-switch to something resembling the dialect of the capital (henceforth Urban East Norwegian, UEN) in role-play. With a focus on the system of lexical tonal accents, this ...
  • Referat fra seminar 27. og 28. januar 1987: EDB ved Universitetet i Tromsø. 

   Almås, Odd; Antonsen, Thorill; Milje, Lars (Others; Andre, 1987)
  • Reiserapport : besøk hos CDC i USA 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Reiserapport fra kommunikasjonsgruppen 

   Jensen, Willy; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
   La Gaude er et av IBMs 7 labriatorier i Europa. Laboratoriet er ansvarlig for IBMs utvikling når det gjelder svitsjesystem, modemer og såkalte "conversion programs". Formålet med slike "conversion programs" er å øke kompabiliteten mellom maskiner, operativsystemer og forskjellige språk.
  • Resource rent in aquaculture 

   Flaaten, Ola; Pham, Thi Thanh Thuy (Chapter; Bokkapittel, 2019)
   Resource rent in aquaculture (RRA) is any payment to a farm and site owner, on land or sea, in excess of the costs needed to bring that farm into production. For analytic and policy purposes it may be useful to distinguish among different types of RRA. Three types will be discussed: rent associated with the classical economists Ricardo (1821) and Faustmann (1849), as well as oligopoly rent from ...