Now showing items 8-27 of 70

  • D85 utskiftning av hoveddataanlegg ved UiTø 1985 : instilling til valg av utstyr. 

   Johnsen (red.), Ola Marius (Others; Andre, 1985)
   Rapporten beskriver tilbud på datautstyr fra Digital Equipment Corporation, International Business Machines og Control Data Corporation. Tilbudene har vært vurdert i den avsluttende fasen av anskaffelsesprosjektet D85. I tillegg til konklusjon og anbefalning inneholder rapporten dessuten en kort vurdering av tilbudene i forhold til de krav som var satt opp på forhånd.
  • D85. Utskiftning av hoveddataanlegg ved UiTø 1985 : sluttrapport. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1985)
   Universitetet gjennomførte våren 85 et prosjekt som tok sikte på å anskaffe nytt hoveddataanlegg og datautstyr til undervisning. Kontrakt med Digital Equipment og Tromsø Kontormaskinservice (delleveranse) ble inngått i juni 1985. Rapporten gir en oppsummering av hvordan anskaffelsesprosjektetet ble gjennomført.
  • Datakommunikasjon ved Universitetet i Tromsø : intern rapport nummer 1. 

   Johnsen, Ola Marius; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1976)
  • Datasenter i Salangen. 

   Johansen, Steinar; Johnsen, Ola Marius; Schjefstad, Trond (Others; Andre, 1983)
   Dette er en rapport som beskriver planer for et data/kommunikasjonssenter i Salangen kommune.
  • DataverseNO: En flerinstitusjonell arkivtjeneste for forskningsdata, utviklet av forskere for forskere 

   Andreassen, Helene N.; Østhus, Randi (Conference object; Konferansebidrag, 2018-01-30)
  • Det avtaleforberedende arbeid, D78 : statusrapport fra prosjektgruppen 

   Unknown author (Others; Andre, 1978)
   Denne rapporten er delt i to deler: den første delen er ment som diskusjonsgrunnlag for å få belyst problemene omkring målformuleringer for EDB-aktiviteten ved universitetet og hvordan disse kan innarbeides i en hovedavtale med ND. Den andre delen beskriver status for arbeidet med 1. leveranse.
  • The DIRAC code for relativistic molecular calculations 

   Saue, Trond; Bast, Radovan; Gomes, Andre Severo Pereira; Jensen, Hans-Jørgen Aa.; Visscher, Luuk; Aucar, Ignacio Agustín; Di Remigio, Roberto; Dyall, Kenneth G.; Eliav, Ephraim; Fasshauer, Elke; Fleig, Timo; Halbert, Loïc; Hedegård, Erik Donovan; Helmich-Paris, Benjamin; Ilias, Miroslav; Jacob, Christoph R.; Knecht, Stefan; Lærdahl, Jon Kristen; Vidal, Marta L; Nayak, Malaya K.; Olejniczak, Małgorzata; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Pernpointner, Markus; Senjean, Bruno; Shee, Avijit; Sunaga, Ayaki; van Stralen, Joost N. P. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-26)
   DIRAC is a freely distributed general-purpose program system for one-, two-, and four-component relativistic molecular calculations at the level of Hartree–Fock, Kohn–Sham (including range-separated theory), multiconfigurational self-consistent-field, multireference configuration interaction, electron propagator, and various flavors of coupled cluster theory. At the self-consistent-field level, a ...
  • Direct-to-chip liquid cooling for reducing power consumption in a subarctic supercomputer centre 

   Ovaska, Seppo J.; Dragseth, Roy Einar; Hanssen, Svenn Agnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Reduction of data centre power consumption is a timely challenge. Waste heat reuse is another focus area when developing energy efficient and sustainable data centres. And these two issues are interconnected through liquid cooling of server racks and/or direct-to-chip liquid cooling. Both of these solutions make it possible to transfer a significant proportion of the waste heat energy back to ...
  • DrugVirus.info 2.0: an integrative data portal for broad-spectrum antivirals (BSA) and BSA-containing drug combinations (BCCs) 

   Ianevski, Aleksandr; Simonsen, Ronja Meyer; Myhre, Vegard; Tenson, Tanel; Oksenych, Valentyn; Bjørås, Magnar; Kainov, Denis (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-24)
   Viruses can cross species barriers and cause unpredictable outbreaks in man with substantial economic and public health burdens. Broad-spectrum antivirals, (BSAs, compounds inhibiting several human viruses), and BSA-containing drug combinations (BCCs) are deemed as immediate therapeutic options that fill the void between virus identification and vaccine development. Here, we present DrugVirus.info ...
  • EDB-senteret som arbeidsplass : en intern spørreskjemaundersøkelse. 

   Dreyer, Inger; Wiig, Petter; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   EDB-senteret har vært plaget med en ustabil personalsituasjon i det siste. Denne undersøkelsen tar sikte på å kartlegge årsakene til dette og foreslå tiltak for å bedre stabiliteten. bedring av terminalarbeidsplassene og den interne kommunikasjonen kolleger imellom samt omorganisering av kontakten med brukerne er tiltak som de ansatte prioriterer. Lønn og avansemuligheter er imidlertid fortsatt ...
  • EDB-senterets brukerhåndbok 1 : generell presentasjon av EDB-senteret. 

   Edvardsen, Håkon; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1986)
   Kort gjennomgang av EDB-senterets oppgaver, organisasjon, utstyr og programvare. Praktiske opplysninger om åpningstider, framgangsmåte for å skaffe seg kjørekonto, manualer o.l. Framstillingen er gjort med tanke på nye brukere.
  • EDB-senterets brukerhåndbok 2 : brukerhåndbok for nord-anleggene 

   Riise, Roger; Lorentz, Vonny (Others; Andre, 1987)
   Heftet er det andre i en serie på fire som samlet skal utgjøre en komplett brukerhåndbok for EDB-senteret. Heftet er utarbeidet med tanke på nye brukere av EDB-senterets nord-anlegg. Det gis en kort innføring på noen sentrale felter. Mens det for mer avansert bruk blir henvist til manualene.
  • EDB-senterets brukerhåndbok 4 : brukerhåndbok for datanett og filoverføring 

   Riise, Roger; Alsvik, Bjørn; Edvardsen, Håkon; Flægstad, Frode; Lind-Olsen, Morten (Others; Andre, 1986)
   Heftet er det siste i en serie på fire som samlet skal utgjøre en komplett brukerhåndbok for EDB-senteret. Heftet gir en oversikt over universitetets datanett, samt en beskrivelse av en del av de kommunikasjonsmuligheter som finnes mellom universitetets forskjellige dataanlegg, og til dataanlegg utenfor UiTø.
  • EDB-utstyr og EDB-personell ved Universitetet i Tromsø. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Rapporten gir en oversikt over EDB-utstyr og EDB-personell ved de ulike budsjettenhetene ved Universitetet i Tromsø. Tabellene er basert på en spørreskjemaundersøkelse foretatt høsten 1983. Undersøkelsen ble gjort i regi fra EDB-utvalget som var oppnevnt for å utrede hvordan EDB-tjenestene ved universitetet skal organiseres i framtida.
  • Fra regionalpolitisk redskap til nasjonal politisk aktør. Rektorarkiv for Jarle Aarbakke, Universitetet i Tromsø 1.1.2001 - 31.7.2013 

   Aarbakke, Jarle (Others; Andre, 2022-05)
   Professor Jarle Aarbakke (f. 1942) var rektor ved Universitetet i Tromsø (nå UiT Norges arktiske universitet) i perioden fra 2001 til 2013. Skriftet «Fra regionalpolitisk redskap til nasjonal politisk aktør: Rektorarkiv for Jarle Aarbakke, Universitetet i Tromsø 1.1.2001–31.7.2013» er et tilbakeblikk, initiert og redigert av Aarbakke selv. Det inneholder beretninger fra tidligere rektor ved Høgskolen ...
  • Fundamentale forskjeller ved tilbudene fra CDC, UNIVAC og ND. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Gender equality for a thriving, sustainable arctic 

   Oddsdóttir, Embla Eir; Ágústsson, Hjalti Ómar; Svensson, Eva-Maria; Hoogensen Gjørv, Gunhild; Kendall, Sarah Seabrook; Smieszek, Malgorzata; Prior, Tahnee; Hayfield, Erika; Williamson, Karla Jessen; Rozanova-Smith, Marya; Petrov, Andrey; Williams, Varvara Korkina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-29)
   On 21 May 2021, a milestone Pan-Arctic Report: Gender Equality in the Arctic was published in tandem with the Arctic Council’s Ministerial Meeting held in Reykjavík, 19–20 May 2021. This article provides a brief review of the report and its major findings across six chapters that address key themes concerning gender equality in the Arctic: Law and Governance, Security, Gender and Environment, Migration ...
  • Growing in the Shadow of Antifascism. Holocaust Memory in Socialist Eastern Europe 

   Bohus, Kata; Stach, Stephan; Hallama, Peter (Book; Bok, 2022-08)
   Reined into the service of the Cold War confrontation, antifascist ideology overshadowed the narrative about the Holocaust in the communist states of Eastern Europe. This led to the Western notion that in the Soviet Bloc there was a systematic suppression of the memory of the mass murder of European Jews. Going beyond disputing the mistaken opposition between “communist falsification” of history and ...
  • Impact of the COVID-19 pandemic on women's perinatal mental health and its association with personality traits: An observational study 

   Birkelund, Karine Stiberg; Rasmussen, Solrun; Shwank, Simone E.; Johnson, Jonas; Acharya, Ganesh (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-02-24)
   Introduction - The burden of perinatal mental health problems was expected to increase during the COVID-19 pandemic. We prospectively investigated the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of pregnant and postpartum women in Norway and explored associations with their sociodemographic characteristics and personality traits.<p> <p>Material and methods - Sociodemographic information ...
  • Implementering av DORA-prinsippene ved UiT Norges arktiske universitet 

   Østhus, Randi (Conference object; Konferansebidrag, 2019-10-16)