Now showing items 60-70 of 70

  • Tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte 

   Aardal, Arve; Johnsen, Ola Marius; Milje, Lars; Sollie, Bjørn Helge (Others; Andre, 1980)
   Denne rapporten er et resultat av "Samfunnsoppgaven" ved NINFs prosjektlederseminar 23. kull.
  • Terminalemulator for GIUT-systemet 

   Rinde, Eivind (Others; Andre, 1986)
   Rapporten beskriver terminalemulator for bruk i GIUT-systemet. Det er epesielt fokusert på avbildninger mellom TDV2215 og VT100 terminaler. Siste del av rapporten inneholder dokumentasjon på en modul implementert v.h.a. Pascal for bruk i GIUT.
  • Terminalkjøring mot BIBSYS via UNINETT. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Notatet beskriver kort de tekniske problemene som må løses for at terminalkjøring mot BIBSYS skal bli mulig via UNINETT. De perifere Bibsys-deltakerne vil spare store summer hvert år på å flytte terminaltrafikken over til UNINETT. Samarbeidet i BIBSYS bør derfor utvides til også å omfatte felles kommunikasjonsløsninger. Et prosjekt med sikte på å etablere en Uninett-basert terminaltjeneste bør startes ...
  • Tromsø : en polar kompetanseklynge 

   Morskogen, Tor Arne; Gotaas, Geir; Hoel, Alf Håkon (Research report; Forskningsrapport, 2008-01)
   I et globalt perspektiv ligger noen av de største utfordringene og mulighetene vi står overfor i dag i polarområdene. Virkningene av klimaendringene vil slå sterkt ut i polarområdene, med mindre sjøis, havnivåstigning og endringer i dyre- og planteliv som viktige konsekvenser. Noen av de rikeste og minst utnyttede marine naturressursene ligger i Arktis og Antarktis. Norge er det eneste land i ...
  • Utredning om tekstbehandling 

   Hagland, Randi; Handegård, Odd; Haugland, Wivi; Johansen, Torill; Madsen, Kjell; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Tekstbehandlingsutvalget ved UiTøs siste innstilling.
  • Veien til Norges arktiske universitet 

   Aarbakke, Jarle (Book; Bok, 2013)
   Dette skriftet –Veien til Norges arktiske universitet – er fortellingen om fusjonen på Tromsøya mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø, og fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Kongen i statsråd vedtok 15.2.2013 at det fra 1.8.2013 er en fusjonert institusjon med navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Det er tre hovedforutsetninger som ...
  • Velkommen til UiT – Norges arktiske universitet! 

   Aarbakke, Jarle (Chronicle; Kronikk, 2013-07-31)
   I morgen, 1. august 2013, er vi UiT – Norges arktiske universitet, med ny ledelse på alle nivå. Det er med andre ord min siste dag som rektor ved Universitetet i Tromsø. I morgen ønsker vi det nye universitetet og det nye rektorteamet velkommen.
  • Vurdering av D78-kandidatene m.h.p. UNINETT-tilknytning. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • War, Gender and Memory – Interdisciplinary Approaches to WWII in Hungarian History 

   Bohus, Kata (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-07-13)
   Andrea Pető has been working cross-disciplinarily between the fields of gender studies, Holocaust studies and memory studies for a long time. Thus, while the main topic of both her books is violence in Hungary during WWII, they concentrate on very different aspects of it and present a multitude of methodological and theoretical perspectives. Das Unsagbare erzählen (“Telling the Unspeakable”) focuses ...
  • "We can work it out!" Collaborating on Research Data Management Services at UiT The Arctic University of Norway 

   Østhus, Randi; Andreassen, Helene N. (Conference object; Konferansebidrag, 2019-08)
  • What are the potentials of group occupations for adult asylum seekers? 

   Krasna, Anna; Gramstad, Astrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-25)
   The article uses the scoping studies approach to explore the current literature on group occupation with adult asylum seekers. Two research questions related to this topic are addressed: whether group occupation has the potential to promote occupational engagement, and whether it is meaningful for adult asylum seekers. In order to answer these questions, we referred to the Canadian model of occupational ...