Now showing items 17-36 of 70

  • EDB-senteret som arbeidsplass : en intern spørreskjemaundersøkelse. 

   Dreyer, Inger; Wiig, Petter; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   EDB-senteret har vært plaget med en ustabil personalsituasjon i det siste. Denne undersøkelsen tar sikte på å kartlegge årsakene til dette og foreslå tiltak for å bedre stabiliteten. bedring av terminalarbeidsplassene og den interne kommunikasjonen kolleger imellom samt omorganisering av kontakten med brukerne er tiltak som de ansatte prioriterer. Lønn og avansemuligheter er imidlertid fortsatt ...
  • EDB-senterets brukerhåndbok 1 : generell presentasjon av EDB-senteret. 

   Edvardsen, Håkon; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1986)
   Kort gjennomgang av EDB-senterets oppgaver, organisasjon, utstyr og programvare. Praktiske opplysninger om åpningstider, framgangsmåte for å skaffe seg kjørekonto, manualer o.l. Framstillingen er gjort med tanke på nye brukere.
  • EDB-senterets brukerhåndbok 2 : brukerhåndbok for nord-anleggene 

   Riise, Roger; Lorentz, Vonny (Others; Andre, 1987)
   Heftet er det andre i en serie på fire som samlet skal utgjøre en komplett brukerhåndbok for EDB-senteret. Heftet er utarbeidet med tanke på nye brukere av EDB-senterets nord-anlegg. Det gis en kort innføring på noen sentrale felter. Mens det for mer avansert bruk blir henvist til manualene.
  • EDB-senterets brukerhåndbok 4 : brukerhåndbok for datanett og filoverføring 

   Riise, Roger; Alsvik, Bjørn; Edvardsen, Håkon; Flægstad, Frode; Lind-Olsen, Morten (Others; Andre, 1986)
   Heftet er det siste i en serie på fire som samlet skal utgjøre en komplett brukerhåndbok for EDB-senteret. Heftet gir en oversikt over universitetets datanett, samt en beskrivelse av en del av de kommunikasjonsmuligheter som finnes mellom universitetets forskjellige dataanlegg, og til dataanlegg utenfor UiTø.
  • EDB-utstyr og EDB-personell ved Universitetet i Tromsø. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Rapporten gir en oversikt over EDB-utstyr og EDB-personell ved de ulike budsjettenhetene ved Universitetet i Tromsø. Tabellene er basert på en spørreskjemaundersøkelse foretatt høsten 1983. Undersøkelsen ble gjort i regi fra EDB-utvalget som var oppnevnt for å utrede hvordan EDB-tjenestene ved universitetet skal organiseres i framtida.
  • Fra regionalpolitisk redskap til nasjonal politisk aktør. Rektorarkiv for Jarle Aarbakke, Universitetet i Tromsø 1.1.2001 - 31.7.2013 

   Aarbakke, Jarle (Others; Andre, 2022-05)
   Professor Jarle Aarbakke (f. 1942) var rektor ved Universitetet i Tromsø (nå UiT Norges arktiske universitet) i perioden fra 2001 til 2013. Skriftet «Fra regionalpolitisk redskap til nasjonal politisk aktør: Rektorarkiv for Jarle Aarbakke, Universitetet i Tromsø 1.1.2001–31.7.2013» er et tilbakeblikk, initiert og redigert av Aarbakke selv. Det inneholder beretninger fra tidligere rektor ved Høgskolen ...
  • Fundamentale forskjeller ved tilbudene fra CDC, UNIVAC og ND. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Gender equality for a thriving, sustainable arctic 

   Oddsdóttir, Embla Eir; Ágústsson, Hjalti Ómar; Svensson, Eva-Maria; Hoogensen Gjørv, Gunhild; Kendall, Sarah Seabrook; Smieszek, Malgorzata; Prior, Tahnee; Hayfield, Erika; Williamson, Karla Jessen; Rozanova-Smith, Marya; Petrov, Andrey; Williams, Varvara Korkina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-29)
   On 21 May 2021, a milestone Pan-Arctic Report: Gender Equality in the Arctic was published in tandem with the Arctic Council’s Ministerial Meeting held in Reykjavík, 19–20 May 2021. This article provides a brief review of the report and its major findings across six chapters that address key themes concerning gender equality in the Arctic: Law and Governance, Security, Gender and Environment, Migration ...
  • Growing in the Shadow of Antifascism. Holocaust Memory in Socialist Eastern Europe 

   Bohus, Kata; Stach, Stephan; Hallama, Peter (Book; Bok, 2022-08)
   Reined into the service of the Cold War confrontation, antifascist ideology overshadowed the narrative about the Holocaust in the communist states of Eastern Europe. This led to the Western notion that in the Soviet Bloc there was a systematic suppression of the memory of the mass murder of European Jews. Going beyond disputing the mistaken opposition between “communist falsification” of history and ...
  • Impact of the COVID-19 pandemic on women's perinatal mental health and its association with personality traits: An observational study 

   Birkelund, Karine Stiberg; Rasmussen, Solrun; Shwank, Simone E.; Johnson, Jonas; Acharya, Ganesh (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-02-24)
   Introduction - The burden of perinatal mental health problems was expected to increase during the COVID-19 pandemic. We prospectively investigated the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of pregnant and postpartum women in Norway and explored associations with their sociodemographic characteristics and personality traits.<p> <p>Material and methods - Sociodemographic information ...
  • Implementering av DORA-prinsippene ved UiT Norges arktiske universitet 

   Østhus, Randi (Conference object; Konferansebidrag, 2019-10-16)
  • Jubileumshefte – NIBIO Tromsø 100 år 

   Aarseth, Jo Jorem; Uleberg, Marianne Vileid; Winje, Erlend (Forskningsrapport; Conference object, 2023)
   Den 10. april 1923 overtok staten gården Holt på Tromsøya, og Forsøksgården Holt ble etablert. Den har seinere skiftet navn flere ganger etter ulike omorganiseringer, og har i dag navnet NIBIO Tromsø (Norsk institutt for bioøkonomi). Gården var og er verdens nordligste forskingsstasjon innen jord- og plantekultur. Den var samtidig en av de første vitenskapelige institusjonene i Tromsø, nest etter ...
  • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  • Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak. Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019 

   Tobiassen, Ann Karin; Danielsen, Ådne (Research report; Forskningsrapport, 2019)
   I denne rapporten oppsummerer vi hovedlinjene fra «Dialogkonferanse om ledelse av studieprogram ved UiT Norges arktiske universitet». Rapporten skisserer konturene av et mulig konsept for å styrke kunnskap om utøvelse av studieprogramledelse. Vi har et særlig blikk på hvilke rammevilkår og virkemidler som bør omkranse ledelse på et studieprogramnivå og til innholdet i-, og formen på et ...
  • Line managers and employees use of lean task boards in Norwegian municipal healthcare sector: A tool for action learning? 

   Bye, Geir (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-15)
   This study have analysed the line managers and employees’ use of lean task boards over time in Norwegian municipalities using action learning theory. The research question was the following: What kind of action learning processes do the line managers and employees’ use of the lean task board promote in municipalities’ healthcare units? This qualitative case study data from a Norwegian municipality ...
  • Mapping Innovations in North Germanic with GIS 

   Bye, Patrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-11-17)
   The mapping of innovations, as opposed to taxonomic features, has so far been little used in historical linguistics and dialect geography. Here I show with two examples from Peninsular North Germanic how linguistic theory may cast light on complex mosaics of geographically competing features and how dialect geography can help choose between competing reconstructions. This research builds on a database ...
  • Maskinanskaffelsen 1982 : innstilling til valg av utstyr. 

   Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   Denne rapporten avslutter vurderingsarbeidet i forbindelse med kjøp av suppleringsutstyr til EDB-sentret i 1982. Utstyr fra leverandørene Norsk Data AS og Digital Equipment har i siste fase vært de eneste aktuelle alternativ.
  • Maskinanskaffelsen 1982 : statusrapport 

   Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   Prosjektgruppen for D82 avgir med dette statusrapport fra vurderingsarbeidet. Rapporten inneholder ingen endelig konklusjon, men tar sikte på å beskrive tilbudene på en sammenlignbar form og dessuten anbefale hvilke brukerkategorier som primært skal bruke det nye anlegget.
  • Med OECD til Nord-Norge 

   Eikeland, Sveinung (Chronicle; Kronikk, 2015-10-15)
   Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) var nyleg ei veke i Nord-Noreg som ein del av ei vurdering det gjer av muligheter for utvikling i tynt busette område i nord. Vurderinga inkluderer 14 regionar, der Nordland, Troms og Finnmark inngår. OECD skal gje råd om korleis regionane i nord i Europa kan komma godt ut i den globale økonomiske konkurransen sjølv om dei er ...