Now showing items 48-67 of 70

  • Resource rent in aquaculture 

   Flaaten, Ola; Pham, Thi Thanh Thuy (Chapter; Bokkapittel, 2019)
   Resource rent in aquaculture (RRA) is any payment to a farm and site owner, on land or sea, in excess of the costs needed to bring that farm into production. For analytic and policy purposes it may be useful to distinguish among different types of RRA. Three types will be discussed: rent associated with the classical economists Ricardo (1821) and Faustmann (1849), as well as oligopoly rent from ...
  • Samtrafikk mellom MHS og teletex 

   Danielsen, Thore (Others; Andre, 1985)
   Sammendrag av et foredrag avholdt på UNINETT-prosjektets MHS-seminar 22. og 23. januar 1985. Den Internasjonale Televerkskomitéen (CCITT) har utarbeidet en modell for MHS (Message handling systems). En del av modellen beskriver samtrafikk mellom MHS og apparater tilknyttet Teletex-tjenesten. Rapporten gir en kort beskrivelse av den kommunikasjons-modell og -protokoll som her benyttes.
  • Sámi reindeer governance in Norway as competing knowledge systems: a participatory study 

   Johnsen, Kathrine Ivsett; Mathiesen, Svein Disch; Eira, Inger Marie Gaup (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Using a participatory research approach, we assess the knowledge systems and political ontology of reindeer husbandry. The study was conducted by a mixed team of scientists and Sámi reindeer herders who practiced reindeer husbandry in West Finnmark, northern Norway, both prior to and during the state-led “rationalization” of Sámi reindeer husbandry since the late 1970s. The analysis is based on the ...
  • Sámi reindeer governance in Norway as competing knowledge-systems: A participatory study 

   Ivsett Johnsen, Kathrine; Mathiesen, Svein Disch; Eira, Inger Marie Gaup (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Using a participatory research approach, we assess the knowledge systems and political ontology of reindeer husbandry. The study was conducted by a mixed team of scientists and Sámi reindeer herders who practiced reindeer husbandry in West Finnmark, northern Norway, both prior to and during the state-led “rationalization” of Sámi reindeer husbandry since the late 1970s. The analysis is based on the ...
  • Scientific (E)quality 

   Rice, Curt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The increased presence of women at all levels of higher education, from undergraduate student to full professor, has given increased currency to an argument that gender balance at the highest levels of academia will inevita- bly be achieved, merely through the passage of time. In this essay, that argument is challenged, both on the basis of its logic and on the basis of empirical studies on the rate ...
  • Simple Minimalistic Offline Plotting of CADI Data Files 

   Emanuelsen, Per Ivar; Hall, Chris; Johnsen, Magnar Gullikstad (Research report; Forskningsrapport, 2020)
   A critical element in any observational program is to remotely monitor instrument health and performance. Simple real-time plots provide this type of information and in addition they contain valuable space weather information for nowcasting and acquisition of situational awareness. Several software packages exist for plotting and scaling (analysis) of ionospheric soundings [1,2] using the Canadian ...
  • Simulating crude oil exposure, uptake and effects in North Atlantic Calanus finmarchicus populations 

   Broch, Ole Jacob; Nepstad, Raymond; Ellingsen, Ingrid H.; Bast, Radovan; Skeie, Morten; Carroll, JoLynn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-08)
   A simulation model framework (SYMBIOSES) that includes a 3-dimensional ocean physics and biology model and a model for transport and fate of oil was used to investigate the potential for bioaccumulation and lethal/sublethal effects of oil components in the copepod <i>Calanus finmarchicus</i> in the Lofoten-Vesterålen archipelago of Norway. The oil model is coupled with the biology model by way of a ...
  • Skisser for UNINETT-tilknytning 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
   I dette notatet skisseres kort løsninger for å knytte CDCs, UNIVACs og NDs tilbudte anlegg til UNINETT. UNIVAC og CDC har tilbudt anlegg som i prinsippet er svært lik på kommunikasjonssiden og behandles derfor i denne omgang under ett.
  • Sluttrapport for det avtaleforbedrede arbeid 

   Hauge, Jan Olav; Johnsen, Ola Marius; Krogdahl, Stein (Others; Andre, 1978)
  • Spatial Contributions to Nuclear Magnetic Shieldings 

   Jinger, Rahul Kumar; Fliegl, Heike; Bast, Radovan; Dimitrova, Maria; Lehtola, Susi; Sundholm, Dage (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-19)
   We develop a methodology for calculating, analyzing, and visualizing nuclear magnetic shielding densities which are calculated from the current density via the Biot–Savart relation. Atomic contributions to nuclear magnetic shielding constants can be estimated within our framework with a Becke partitioning scheme. The new features have been implemented in the GIMIC program and are applied in this ...
  • Synthesis and biological evaluations of marine oxohexadecenoic acids: PPARα/γ dual agonism and anti-diabetic target gene effects 

   Sæther, Thomas; Paulsen, Steinar M; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Aursnes, Marius; Holen, Torgeir; Hansen, Trond Vidar; Nebb, Hilde Irene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-18)
   Obesity and associated disorders such as metabolic syndrome and type 2 diabetes (T2D) have reached epidemic proportions. Several natural products have been reported as Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPAR) agonists, functioning as lead compounds towards developing new anti-diabetic drugs due to adverse side effects of existing PPAR drugs. We recently isolated and identified (7E)-9-oxoh ...
  • Systemgenerering for MULTITERM-10 

   Sjursen, Sigurd; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
   Denne rapporten beskriver hvirdan MULTITERM-10 systemet (MT-10) skal genereres. Genereringen vil nok kreve en viss kjennskap til hvordan systemet fungerer. Desverre foreligger ennå ikke fullstendig systemdokumentasjon. Denne beskrivelsen må derfor betraktes som foreløpig.
  • Tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte 

   Aardal, Arve; Johnsen, Ola Marius; Milje, Lars; Sollie, Bjørn Helge (Others; Andre, 1980)
   Denne rapporten er et resultat av "Samfunnsoppgaven" ved NINFs prosjektlederseminar 23. kull.
  • Terminalemulator for GIUT-systemet 

   Rinde, Eivind (Others; Andre, 1986)
   Rapporten beskriver terminalemulator for bruk i GIUT-systemet. Det er epesielt fokusert på avbildninger mellom TDV2215 og VT100 terminaler. Siste del av rapporten inneholder dokumentasjon på en modul implementert v.h.a. Pascal for bruk i GIUT.
  • Terminalkjøring mot BIBSYS via UNINETT. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Notatet beskriver kort de tekniske problemene som må løses for at terminalkjøring mot BIBSYS skal bli mulig via UNINETT. De perifere Bibsys-deltakerne vil spare store summer hvert år på å flytte terminaltrafikken over til UNINETT. Samarbeidet i BIBSYS bør derfor utvides til også å omfatte felles kommunikasjonsløsninger. Et prosjekt med sikte på å etablere en Uninett-basert terminaltjeneste bør startes ...
  • Tromsø : en polar kompetanseklynge 

   Morskogen, Tor Arne; Gotaas, Geir; Hoel, Alf Håkon (Research report; Forskningsrapport, 2008-01)
   I et globalt perspektiv ligger noen av de største utfordringene og mulighetene vi står overfor i dag i polarområdene. Virkningene av klimaendringene vil slå sterkt ut i polarområdene, med mindre sjøis, havnivåstigning og endringer i dyre- og planteliv som viktige konsekvenser. Noen av de rikeste og minst utnyttede marine naturressursene ligger i Arktis og Antarktis. Norge er det eneste land i ...
  • Utredning om tekstbehandling 

   Hagland, Randi; Handegård, Odd; Haugland, Wivi; Johansen, Torill; Madsen, Kjell; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Tekstbehandlingsutvalget ved UiTøs siste innstilling.
  • Veien til Norges arktiske universitet 

   Aarbakke, Jarle (Book; Bok, 2013)
   Dette skriftet –Veien til Norges arktiske universitet – er fortellingen om fusjonen på Tromsøya mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø, og fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Kongen i statsråd vedtok 15.2.2013 at det fra 1.8.2013 er en fusjonert institusjon med navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Det er tre hovedforutsetninger som ...
  • Velkommen til UiT – Norges arktiske universitet! 

   Aarbakke, Jarle (Chronicle; Kronikk, 2013-07-31)
   I morgen, 1. august 2013, er vi UiT – Norges arktiske universitet, med ny ledelse på alle nivå. Det er med andre ord min siste dag som rektor ved Universitetet i Tromsø. I morgen ønsker vi det nye universitetet og det nye rektorteamet velkommen.
  • Vurdering av D78-kandidatene m.h.p. UNINETT-tilknytning. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)