Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.authorKjelstrup, Harald Øyvind
dc.date.accessioned2011-06-24T15:25:10Z
dc.date.available2011-06-24T15:25:10Z
dc.date.issued2011-05
dc.description.abstractI denne studien har jeg undersøkt norske oppdrettskonserns etterlevelse av internasjonale regnskapsstandarder gjennom analyse av hvordan selskapene har verdivurdert oppdrettslaks i sine årsregnskaper på konsernnivå. Dette inkluderer en undersøkelse av hvilke faktorer som inngår i virkelig verdivurderingene. Videre har jeg undersøkt hvordan endringen av IAS 41 anno mai 2008 har påvirket årsregnskapene. Verdien på laks som ikke har oppnådd slakteklar størrelse blir målt på to ulike måter avhengig av hvilket stadium i livssyklusen den er. Rogn, smolt, yngel og liten fisk blir innregnet til påløpte produksjonskostnader målt til historisk kost, så fremst det ikke er behov for nedskrivning. Når estimert virkelig verdi overstiger påløpte produksjonskostnader, blir de biologiske eiendelene målt til virkelig verdi basert på salgspris på balansedagen. I enkelte tilfeller benyttes også forwardpriser dersom markedspris for denne lokasjonen ikke er tilgjengelig. Disse prisene blir juster for avvik i kvalitet og vekt, faktorer som er avhengig av hvilke lokasjon det beregnes virkelig verdi for. Videre blir det gjort fradrag for slakte- og transportkostnader, samt en omregning til rund vekt i stedet for slaktet vekt. Prisene blir multipliser med total biomasse per lokasjon, noe som er avhengig av flere volum- og tilvekstestimater. Samlet utgjør disse faktorene verdivurderingsmodellen som benyttes i praksis. Fremgangsmåten for estimeringen av virkelig verdi har store likheter med netto nåverdiberegningen som hjemles i IAS 41.20. Det faller naturlig at to modeller som skal estimere salgsverdien i et aktivt marked som ikke eksisterer, ender opp med svært like fremgangsmåter basert på et begrenset antall økonomiske faktorer. Endringen i paragraf 20 og 21 har oppnådd en presisering av hvilke markeder og priser man skal se til under hvilke omstendigheter. Endringen gir støtte til oppdrettsnæringens klage på Finanstilsynets vedtak, og er i tråd med den endelige avgjørelsen fra Finansdepartementet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3468
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3189
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subjectbiologiske eiendeleren
dc.subjectIAS 41en
dc.subjectverdivurderingen
dc.subjectIFRSen
dc.subjectoppdrettslaksen
dc.subjectvirkelig verdien
dc.titleVerdivurdering av oppdrettslaks etter IAS 41 : en analyse av regnskapspraksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record