Show simple item record

dc.contributor.advisorHøgmo, Asle
dc.contributor.authorStorjord, Marianne Helene
dc.date.accessioned2011-08-30T11:11:13Z
dc.date.available2011-08-30T11:11:13Z
dc.date.issued2009-01-29
dc.description.abstractAvhandlingen handler om den samiske barnehagen som en institusjon i dagens samfunn. Resultatene viser at den samiske barnehagen er et mangesidig og komplekst fenomen. Den er en viktig arena for sosialisering og identitetsdannelse for de samiske barna. De ansatte, barna og foreldrene spinner et nett av mening sammen som skapes, bygges opp og kommer til syne i det indre liv som leves i barnehagen. Barnehagens hverdagsliv uttrykkes gjennom rutiner, regler, sosiale samspill, tegn, kommunikasjon, lek, rollespill og i forhold til verdier og holdninger. Tilsammen skaper aktørene den samiske barnehageverdenen gjennom felles erfaringer og opplevelser. Dette fellesskapet påvirker hvordan kultur, språk og tradisjon får sin spesielle karakter. Leken er en viktig del av de samiske barnas barnehagehverdag. Gjennom det sosiale samspill og kommunikasjon skapes mening i leken. Mine beskrivelser og analyser viser at lekens innhold gjenspeiler kulturen og den verden barna er en del av. Barn som har kompetanse i to eller flere språk, er bedre rustet til å beherske den samiske barnehageverden. Barn fra norsktalende hjem faller utenfor i flere sammenhenger. Dette skjer fordi språket er en avgjørende innfallsport i de sosiale samhandlingsprosessene. Den samiske kulturen, bruken av samisk språk og formidling av samisk tradisjonskunnskap kommer til uttrykk i begge barnehagene i min undersøkelse, men på ulik måte, og er ikke like fremtredende begge steder. De særtrekk som jeg har avdekket ved institusjonen, viser seg å være indikasjoner på det omkringliggende samfunn. Den samiske barnehagen har enkelte samiske trekk og markører, men det er ikke det samiske perspektivet som er det dominerende i institusjonen. Mine funn viser at den samiske profilen ikke er til stede i den grad som lovverket forutsetter. Studien representerer et av de første bidrag om den samiske barnehagen innenfor samfunnsforskningen. Avhandlingen løfter frem og understreker den samiske barnehagens viktige rolle for samiske barns oppvekst og identitetsutvikling i et etnisk pluralt og flerspråklig samfunn.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.identifier.isbn978-82-91636-93-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3571
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3290
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectsamiske barnehageren
dc.subjectsamiske barnen
dc.subjectsamisk kulturen
dc.subjectsamisk språk og tradisjonskunnskapen
dc.subjectsosialiseringen
dc.subjectidentiteten
dc.titleBarnehagebarns liv i en samisk kontekst : en arena for kulturell meningsskapingen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record