Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngstad, Torgeir
dc.contributor.authorAndersen, Fred
dc.date.accessioned2011-11-03T09:42:24Z
dc.date.available2011-11-03T09:42:24Z
dc.date.issued2011-10-21
dc.description.abstractNi kommuner deltok i studien. I fem av kommunene fikk deltakerne med Alzheimers sykdom (AS) systematisk stimulering (n=103), i de resterende fire vanlig pleie og omsorg (n=84). Alle inkluderte ble randomisert dobbelt blindt til donepezil eller placebo, og fulgt med tre kognitive tester (MMSE, Klokketest og ADAS-Cog) hver fjerde måned i ett år. To testteknikere testet deltakerne på deres hjemsteder. Resultatene viser at deltakere behandlet med systematisk stimulering bevarte sine kognitive prestasjoner gjennom ett år. Det samme gjorde også de deltakerne som fikk vanlig pleie og omsorg. Ingen signifikant forskjeller i testresultat ble påvist i oppfølgingsperioden, verken mellom hoved- eller subgrupper. Også deltakere med alvorligere grad av Alzheimers sykdom ved inklusjon bevarte kognitivt funksjonsnivå i ett år. Donepezil hadde ingen tilleggseffekt, unntatt flere bivirkninger enn placebo. Deltakere med AS rekruttert ved screening var yngre, oftere menn og gjorde det bedre på kognitive tester enn deltakere rekruttert gjennom klinisk praksis. Deltakere med AS brukte flere medikamenter enn deltakere uten AS, uten signifikante forskjeller i sykelighet.no
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.sponsorshipThe Northern Norway Regional Health Authority, The National Centre of Rural Health at The University of Tromsø, Health and Rehabilitation, The Directory of Health and Social Welfare in Norway, The County Officer of Nordland and The Municipality of Steigen constituted the funding group. Pfizer delivered donepezil and placebo, but had otherwise no influence on the study design, data collection, analyses and publication.en
dc.descriptionPaper 3 of this thesis is not available in Munin: <br/>3. Fred Andersen, Dag S. Halvorsen, Bjørn Straume, Matti Viitanen, Tom Wilsgaard and Torgeir A Engstad: 'The effect of stimulation therapy and donepezil on cognitive function in Alzheimer’s disease. A community based RCT with a two-by-two factorial design' (submitted to Journal of the American Geriatrics Society)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3669
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3385
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie, nr 121
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Geriatri: 778en
dc.titleA community-based factorial trial on Alzheimer's disease. Effects of expectancy, recruitment methods, co-morbidity and drug use : The Dementia Study in Northern Norway.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel