Now showing items 1978-1997 of 5518

  • Friluftsliv og snøscooterkjøring blant ungdom i Finnmark 

   Johnsen, Karl Atle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
   Våren 2014 gjennomførte Ungdata en landsomfattende undersøkelse på de videregående skolene. I tillegg til det ordinære spørreskjemaet fikk elevene i Finnmark spørsmål som var tilpasset fylket. Denne masteroppgaven kartlegger ungdommenes deltakelse på friluftsliv og snøscooterkjøring i Finnmark, og resultatene er sammenlignet med tidligere landsomfattende undersøkelser. Ungdom som eier egen snøscooter ...
  • Frisklivssentralen som utgangspunkt for varige livsstilsendringer - en kvalitativ studie 

   Eliassen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-07)
   Bakgrunn: Tema for denne masteroppgaven er helsefremmende arbeid i form av livsstilsendringer hos overvektige. Hensikten med studien har vært å skape en forståelse for aspekter som oppleves som vesentlige for å opprettholde livsstilsendringer over tid. Utgangspunktet for studien er problemstillinga: Hva mener tidligere deltakere ved kommunal frisklivssentral har vært essensielt for å opprettholde ...
  • From wholes to fragments to wholes—what gets lost in translation? 

   Kirkengen, Anna Luise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2018-05-31)
   The highly demanding and, in a certain sense, unique, working conditions of general practitioners (GPs) are characterized by two phenomena: First, they involve an increasing familiarity with individual patients over time, which promotes a deepening of insight. Second, they enable the GP to encounter all kinds of health problems, which in turn facilitates pattern recognition, at both individual and ...
  • Fronesis som kunnskapsform i legeutdanningen 

   Hovdenak, Sylvi Stenersen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   I internasjonal forskning ser vi en økende interesse for den aristoteliske kunnskapsformen fronesis, praktisk klokskap, når det gjelder utvikling av profesjonalitet i ulike utdanningskontekster. I artikkelen blir fronesis som kunnskapsform diskutert, problematisert og relatert til dagens profesjonsutdanning i medisin. Videre stilles det grunnleggende spørsmålet om hvorfor fronesis bør ha en sentral ...
  • Fukutin-Related Protein Resides in the Golgi Cisternae of Skeletal Muscle Fibres and Forms Disulfide-Linked Homodimers via an N-Terminal Interaction 

   Alhamidi, Maisoon; Kjeldsen, Elisabeth; Fagerheim, Toril; Brox, Vigdis; Lindal, Sigurd; Van Ghelue, Marijke; Nilssen, Øivind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Limb-Girdle Muscular Dystrophy type 2I (LGMD2I) is an inheritable autosomal, recessive disorder caused by mutations in the FuKutin-Related Protein (FKRP) gene (FKRP) located on chromosome 19 (19q13.3). Mutations in FKRP are also associated with Congenital Muscular Dystrophy (MDC1C), Walker-Warburg Syndrome (WWS) and Muscle Eye Brain disease (MEB). These four disorders share in common an incomplete/aberrant ...
  • A fully-coupled fluid-structure interaction simulation of cerebral aneurysms 

   Isaksen, Jørgen Gjernes; Bazilevs, Yuri; Hsu, M. C.; Zhang, Y.; Wang, W.; Liang, X; Kvamsdal, Trond; Brekken, Reidar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  • Functional characterization of alpha- mannosidosis associated sequence variants 

   Nguyen, Lam Van (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-24)
   Alpha-mannosidosis is a rare autosomal recessive lysosomal-storage disorder resulting from deficiency of lysosomal alpha-mannosidase activity. The disease shows a wide range of clinical phenotypes caused by intracellular accumulation of mannose-containing oligosaccharides, which ultimately may lead to mental retardation, hearing loss, skeletal changes and immune deficiency. Lysosomal alpha-mannosidase ...
  • Functional High-Intensity Circuit Training Improves Body Composition, Peak Oxygen Uptake, Strength, and Alters Certain Dimensions of Quality of Life in Overweight Women 

   Sperlich, Billy; Wallmann-Sperlich, Birgit; Zinner, Christoph; Von Stauffenberg, Valerie; Losert, Heidrun; Holmberg, Hans-Christer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-03)
   The effects of circuit-like functional high-intensity training (Circuit<sub>HIIT</sub>) alone or in combination with high-volume low-intensity exercise (Circuit<sub>combined</sub>) on selected cardio-respiratory and metabolic parameters, body composition, functional strength and the quality of life of overweight women were compared. In this single-center, two-armed randomized, controlled study, ...
  • Functional recovery is considered the most important target: a survey of dedicated professionals 

   Aahlin, Eirik Kjus; von Meyenfeldt, Maarten; Dejong, Cornelis H.C.; Ljungqvist, Olle; Fearon, Kenneth C.; Lobo, Dileep N; Revhaug, Arthur; Wigmore, Stephen J; Lassen, Kristoffer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Functional selectivity and antidepressant activity of serotonin 1A receptor ligands 

   Chilmonczyk, Zdzislaw; Bojarski, Andrzej Jacek; Pilc, Andrzej; Sylte, Ingebrigt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Serotonin (5-HT) is a monoamine neurotransmitter that plays an important role in physiological functions. 5-HT has been implicated in sleep, feeding, sexual behavior, temperature regulation, pain, and cognition as well as in pathological states including disorders connected to mood, anxiety, psychosis and pain. 5-HT1A receptors have for a long time been considered as an interesting target for the ...
  • Functional ultrasound of the anal canal. The effect of pregnancy and childbirth 

   Olsen, Ingrid Petrikke (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-06-22)
   This thesis is concerned with functional three-dimensional ultrasound of the anal canal. Comparing acquisitions assessed with endoanal- and transvaginal transducers, the transvaginal transducer turned out to be as good as the endovaginal transducer. In addition, the curvatures, position and dimensions of the undisturbed anatomical structures in the anal canal, including the anal mucosa, could be ...
  • Funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk og eksekutiv funksjon hos jenter med anorexia nervosa. En pilotstudie 

   Åseng, Robert André; Horn Johansen, Ann-Mari; Entner, Pia Silvana (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-04-30)
   Tidligere forskning har antydet at pasienter med anorexia nervosa (AN) har økt funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med friske. På bakgrunn av tidligere forskning, forventet vi at pasientgruppen i denne studien ville vise høyere grad av funksjonell intrakonnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med ...
  • Funksjonell og dysfunksjonell grubling : Teoretiske perspektiver 

   Eide, Rudi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-04-30)
   Grubling, eller vedvarende selvfokusert tenkning, er et sentralt karaktertrekk ved depresjon og andre emosjonelle forstyrrelser. Kliniske teorier beskriver grubling som et dysfunksjonelt fenomen med negative konsekvenser for psykisk helse. Samtidig foreligger det forskning som indikerer at enkelte former for grubling kan være fordelaktig ved å bidra til problemløsning og emosjonell bearbeiding. ...
  • Funksjonsvurdering av gamle innlagt i sykehus. Med hovedvekt på delirium. 

   Sørhøy, Margrethe Almås (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-09-15)
  • Future complications of chronic hepatitis C in a low-risk area: Projections from the hepatitis c study in Northern Norway 

   Kileng, Hege; Bernfort, Lars; Gutteberg, Tore Jarl; Moen, Odd Sverre; Kristiansen, Magnhild Gangsøy; Paulssen, Eyvind Jakob; Berg, Leif Kyrre; Florholmen, Jon; Goll, Rasmus (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-09-16)
   <i>Background</i>: Hepatitis C (HCV) infection causes an asymptomatic chronic hepatitis in most affected individuals, which often remains undetected until cirrhosis and cirrhosis-related complications occur. Screening of high-risk subjects in Northern Norway has revealed a relatively low prevalence in the general population (0.24%). Despite this, late complications of HCV infection are increasing. ...
  • Future management and possible treatment of halitosis 

   Tang, Ka Yan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014)
   Halitosis is caused by the release of volatile sulfur compounds. Today, we find endless products in the market that provide long lasting, fresh and minty breath. But how do these products work against halitosis, and a more important question is how effective are they? To discover a possible management, treatment or even cure of halitosis we need to know the causes. Here we focused on oral ...
  • ”Fysioterapeuten si oppgåve er ikkje bestandig.. kom igjen her skal vi trene” - fysioterapeutars erfaringar med behandling av personar med Akutt Inflammatorisk Demyeliniserande Polynevropati i tidleg fase 

   Vattøy, Eline Gurskevik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Bakgrunn: Det er mangelfull kunnskap om fysioterapi til personar med Akutt Inflammatorisk Demyeliniserande Polynevropati (AIDP), særleg når det gjeld val og vurderingar knytt til å bevare og bygge funksjon i tidleg fase av sjukdommen. Hensikta med studien er å dokumentere og analysere fysioterapeutar sine erfaringar og refleksjonar knytt til undersøking og behandling av personar med AIDP, for å ...
  • Fysioterapeutens individualisering i constraint-induced movement therapy. En kvalitativ observasjonsstudie 

   Hansen, Gunhild Mo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-14)
   Formålet med denne studien er å få økt innsikt i hvordan fysioterapeutens individualisering kommer til uttrykk i constraint-induced movement therapy (CIMT)- spesielt rettes søkelyset mot hvordan fysioterapeuten tilpasser treningen i forhold til pasientens bevegelsesproblem i den mest affiserte overekstremitet. Det er valgt å gjøre en kvalitativ observasjonsstudie med ikke-deltakende observasjon. ...
  • Fysioterapeuters erfaringer knyttet til pasienter med cervical dystoni - med fokus på gjenvinning av bevegelseskontroll 

   Kindlihagen, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Sammendrag Bakgrunn: Cervical dystoni er en bevegelsesforstyrrelse med vedvarende abnorm muskel-tonus og vridninger i nakken, og forstyrrer daglige aktiviteter som involverer nakken. Selv om dette er en tilstand som involverer forstyrrelse av bevegelser, et av kjerneområdene for fysioterapi, er tilstanden lite kjente blant fysioterapeuter, og det er mangelfull kunnskap på kliniske tilnærminger til ...