Now showing items 2932-2951 of 5482

  • Langtidsoverlevelse og epidemiologisk forekomst ved CNS-svulster hos barn i Nord-Norge 1993-2012. 

   Martinsen, Synne Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Bakgrunn: Svulster i CNS er den hyppigst forekommende solide svulsten hos barn, og utgjør ca. 30 % av alle pediatriske krefttilfeller i Norge. Kreftformen regnes for å være en ledende årsak til barnekreftdødsfall i verden. Dette er en heterogen gruppe svulster, med stor variasjon i histologi og lokalisasjon i CNS. Bakgrunn for studien er et ønske om å analysere langtidsoverlevelse (5 og 10-års ...
  • Language of motivation and emotion in an internet support group for smoking cessation: Explorative use of automated content analysis to measure regulatory focus 

   Johnsen, Jan-Are Kolset; Vambheim, Sara Magelssen; Wynn, Rolf; Wangberg, Silje C (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   The present study describes a novel approach to the identification of the motivational processes in text data extracted from an Internet support group (ISG) for smoking cessation. Based on the previous findings that a “prevention” focus might be more relevant for maintaining behavior change, it was hypothesized that 1) language use (ie, the use of emotional words) signaling a “promotion” focus would ...
  • Large-scale secretome analyses unveil the superior immunosuppresive phenotype of umbilical cord stromal cells as compared to other adult mesenchymal stromal cells 

   Islam, Md Ashraful; Urbarova, Ilona; Bruun, Jack-Ansgar; Martinez, Inigo Zubiavrre (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-20)
   Mesenchymal stromal cells (MSCs), given their regenerative potential, are being investigated as a potential therapeutic tool for cartilage lesions. MSCs express several bioactive molecules which act in a paracrine fashion to modulate the tissue microenvironment. Yet, little is known about the divergence of these signalling molecules in different MSC populations. The present study investigated ...
  • Late onset myasthenia gravis is associated with HLA DRB1*15:01 in the Norwegian population 

   Maniaol, Angelina; Elsais, Ahmed; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Owe, Jone Furulund; Viken, Marte K; Sæther, Hanne Skarpodde; Flåm, Siri Tennebø; Bråthen, Geir; Kampman, Margitta Theodora; Midgard, Rune; Christensen, Marte; Rognerud, Anna Kaja; Kerty, Emilia; Gilhus, Nils Erik; Tallaksen, Chantal; Lie, Benedicte Alexandra; Harbo, Hanne Flinstad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Acquired myasthenia gravis (MG) is a rare antibody-mediated autoimmune disease caused by impaired neuromuscular transmission, leading to abnormal muscle fatigability. The aetiology is complex, including genetic risk factors of the human leukocyte antigen (HLA) complex and unknown environmental factors. Although associations between the HLA complex and MG are well established, not all involved ...
  • Latent semantic variables are associated with formal thought disorder and adaptive behavior in older inpatients with schizophrenia 

   Holshausen, Katherine; Harvey, Philip D.; Elvevåg, Brita; Foltz, Peter; Bowie, Christopher R. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Introduction: Formal thought disorder is a hallmark feature of schizophrenia in which disorganized thoughts manifest as disordered speech. A dysfunctional semantic system and a disruption in executive functioning have been proposed as possible mechanisms for formal thought disorder and verbal fluency impairment. Traditional rating scales and neuropsychological test scores might not be sensitive ...
  • Lav fødselsvekt som risikofaktor for redusert nyrefunksjon i en frisk middelaldrende populasjon. 

   Beck, Simone; Larsen, Malin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-19)
   Lav fødselsvekt er en foreslått risikofaktor for utvikling av kronisk nyresykdom. I denne studien har vi sett nærmere på om det finnes en sammenheng mellom fødselsvekt og GFR målt ved iohexol-clearance hos deltagere fra RENIS-T6. RENIS-T6 inkluderer 1627 personer i aldersgruppen 50-62 år, uten kjent diabetes, kardiovaskulær sykdom eller nyresykdom, bosatt i Tromsø. Vi har samlet inn data for fødselsvekt ...
  • Lav inntekt, økonomiske problemer og lavt utdanningsnivå som risiko for utvikling av kronisk smertesyndrom i en norsk befolkning. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). 

   Løkken, Bente Irene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2011-08-01)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven var at flere i en lavere sosioøkonomisk klasse ser ut til å bli rammet av fibromyalgi, og mye tyder på en økende forekomst. Formålet var å beregne kumulativ insidens over ti år i en norsk befolkning. Analysere om lav inntekt, økonomiske problemer og lavt utdanningsnivå kan ha noen betydning på risiko for å utvikle fibromyalgi. Materiale er hentet fra Helseundersøkelsen ...
  • Lave serumkonsentrasjoner av TGF-β hos nord-norske pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) og granulomatøs polyangiitt (GPA) 

   Fossmark, Maria Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
   Innledning: Systemisk lupus erythematosus (SLE) og granulomatøs polyangitt (GPA) er systemiske autoimmune sykdommer. Immunforsvaret tolererer vanligvis egne celler og vev, men toleransen brytes ved autoimmunitet. Ved aktivert immunforsvar vil serumkonsentrasjon av cytokiner, heriblant «transforming growth factor beta» (TGF-β) og «interferon gamma» (IFN-γ), kunne være endret. Formålet med studien var ...
  • Lavrisikofødende kvinner og deres fødselsforløp på fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus. 

   Helander, Camilla Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Prinsippet om ”Active management of labour” brukes på fødeinstitusjoner i Norge. Prinsippet går ut på at fødselsfremgangen skal ha en cervixdilatasjon på 1 cm per time. Ved manglende fremgang gjøres tiltak i form av amniotomi eller bruk av oxytocin. Det er av interesse å beskrive den gjennomsnittlige lavrisikofødende kvinnen på en fødeavdeling, samt se om slike tiltak blir utført. En retrospektiv, ...
  • LC-MS basert analysemetode av gentamicin i blodprøver 

   Haug, Marianne Helene Christiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-20)
   Gentamicin er hyppig brukt til å behandle alvorlige infeksjoner, men kan ved langvarig behandling eller ved høy serumkonsentrasjon gi vevsskade i både nyrer og ører. Måling av serumkonsentrasjonen skjer rutinemessig med en immunologisk metode som krever et blodvolum på 500 µl. Hyppige målinger er i noen tilfeller nødvendig for å få god kontroll på behandlingen. Premature barn har lav kroppsvekt og ...
  • LDL apheresis beyond lipid reduction : a study of three different apheresis columns in heterozygous familial hypercholesterolemia and ex vivo 

   Hovland, Anders W. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-06-01)
   When low density lipoprotein (LDL) cholesterol cannot be adequately controlled by medications, it is possible to reduce LDL-cholesterol by means of LDL apheresis. This extracorporeal treatment is most often used in familial hypercholesterolemia (FH). The procedure is known to reduce LDL-cholesterol significantly. Few studies however, have prospectively and systematically examined how different LDL ...
  • Leadership is the essential non-technical skill in the trauma team : results of a qualitative study 

   Hjortdahl, Magnus; Wisborg, Torben; Ringen, Amund H; Næss, Anne Cathrine Braarud (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2009)
   Background: Trauma is the leading cause of death for young people in Norway. Studies indicate that several of these deaths are avoidable if the patient receives correct initial treatment. The trauma team is responsible for initial hospital treatment of traumatized patients, and team members have previously reported that non-technical skills as communication, leadership and cooperation are the ...
  • Leadership practice as interaction in primary care emergency team training 

   Brandstorp, Helen; Kirkengen, Anna Luise; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun; Halvorsen, Peder Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-03)
   The present study, framed as critical action research, aimed at contributing to the improvement of training emergency teams in primary care. The first author was a participating observer in local simulation sessions performed by 10 different teams. Leadership practice as interaction was analysed in three types of communicative spaces: in the review and debriefing sessions; in the author group; and ...
  • Lean thinking in hospitals: is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews 

   Andersen, Hege; Røvik, Kjell Arne; Ingebrigtsen, Tor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Objective: Lean interventions aim to improve quality of healthcare by reducing waste and facilitate flow in work processes. There is conflicting evidence on the outcomes of lean thinking, with quantitative and qualitative studies often contradicting each other. We suggest that reviewing the literature within the approach of a new contextual framework can deepen our understanding of lean as a ...
  • LEAN-metoden i diagnostisk pasientforløp hos lungekreftpasienter - En oppfølgingsstudie to år etter implementering 

   Øvsthus, Kasper Kavli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Introduksjon ”Lungepakken” er et av de første pasientforløpsprosjektene ved UNN. Hovedformålet var, ved hjelp av LEAN-metodikk, å utforme et smidigere pasientforløp for lungekreftpasienter ved å korte ned tiden fra mistanke om diagnose til pasienten var ferdig behandlet. Prosjektet ble implementert januar 2009, og første gang evaluert i juni 2010. Denne oppgaven tar for seg en evaluering av prosjektet ...
  • Learning from what might have been – judgments and evaluations of counterfactual outcomes 

   Terum, Jens Andreas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-03-23)
   The aim of the present thesis is to contribute to the understanding of how people construct hypothetical alternatives to past events, and further explore the role of such counterfactual thinking in learning from accidents and near-accidents. In Paper 1 we introduced the notion that counterfactual thinking is a form of mental simulation that relies on abstract, gist based representations of the ...
  • Learning leadership: becoming an outdoor leader 

   Enoksen, Elisabeth; Lynch, Pip (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-19)
   Recent leadership research has demonstrated a need for better understanding the process of becoming a leader because it might be qualitatively different to being a leader. If so, there is likely to be a need for pedagogies designed deliberately to support first-time outdoor leadership experiences and any such pedagogies must be informed by the needs of first-time leaders. Becoming a leader in outdoor ...
  • Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning 

   Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Managers in health and welfare services have overall responsibility to develop the services according to official regulations and the needs of society. They are expected to provide high quality, research based services. Higher education is expected to transform education and research that improve the services, and to develop research collaborating with the practical field. This study investigates ...
  • Left atrial diameter, left ventricle filling indices, and association with all-cause mortality: Results from the population-based Tromsø Study. 

   Stylidis, Michael; Sharashova, Ekaterina; Wilsgaard, Tom; Leon, David A.; Heggelund, Geir; Røsner, Assami; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Schirmer, Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-28)
   <p><i>Aims</i>: To examine the associations between diastolic dysfunction indices and long‐term risk of all‐cause mortality in adults over 23‐year follow‐up.</p> <p><i>Methods and results</i>: Participants (n = 2734) of the population‐based Tromsø Study of Norway had echocardiography in 1994–1995. Of these 67% were repeated in 2001 and/or 2007–2008. Mortality between 1994 and 2016 was determined ...
  • Legal status and regulation of complementary and alternative medicine in Europe 

   Wiesener, Solveig; Falkenberg, Torkel; Hegyi, Gabriella; Hök, Johanna; Roberti di Sarsina, Paolo; Fønnebø, Vinjar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-11)
   <p><i>Objective</i>: The study aims to review the legal and regulatory status of complementary and alternative medicine (CAM) in the 27 European Union (EU) member states and 12 associated states, and at the EU/European Economic Association (EEA) level.</p> <p><i>Methods</i>: Contact was established with national Ministries of Health, Law or Education, members of national and European CAM ...