Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorSætre, Rita
dc.date.accessioned2012-04-24T06:29:00Z
dc.date.available2012-04-24T06:29:00Z
dc.date.issued2011-11-15
dc.description.abstractDette er en studie av tre etablerte og institusjonalisert styringskonseptene ”mål- og resultatstyring”, ”utflating og fleksibilisering” og ”balansert målstyring”. De tre styringskonseptene kan sies å være rådende styringsmodeller i norske kommuner, hvor disse konseptene i flere tilfeller er innført og praktiseres samtidig i kommuneorganisasjonen. Tidligere har disse konseptene blitt forsket på og kritisk drøftet hver for seg. Formålet med denne studien er ikke å se på spenninger og motsetninger innenfor de enkelte styringskonseptene, men å se nærmere på hvordan styringskonseptene forholder seg til hverandre dersom disse praktiseres samtidig i kommuneorganisasjonen. I denne studien vil de ulike styringskonseptene bli sammenlignet for å undersøke i hvilken forholder seg til hverandre. Problemstillingen er i hvilken grad de ulike styringskonseptene mål- og resultatstyring, utflating og fleksibilisering og balansert målstyring kan sies å være komplementære eller kontradiktoriske i forhold til hverandre. Undersøkesen er bygger på en teoretisk studie av styringskonseptene, samt tidligere empirisk forskning av disse konseptene i bruk i norske kommuner.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4135
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3855
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectorganisasjonsteorien
dc.subjectvirksomhetsstyringen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.titleEn sammenligning av etablerte og institusjonaliserte styringskonsepter i kommunene : mål- og resultatstyring, balansert målstyring og utflating og fleksibiliseringen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)