Show simple item record

dc.contributor.advisorGrowen, Ulf Mack
dc.contributor.authorSchjølberg, Tommy
dc.date.accessioned2006-12-15T12:37:40Z
dc.date.available2006-12-15T12:37:40Z
dc.date.issued2006-12-15
dc.description.abstractDenne mastergradsoppgaven er en verdivurdering av Quality Hotel Saga. Formålet er å verdsette bedriften med basis i framtidig inntjening. Det er brukt historiske regnskapstall for å kunne predikere hva framtidig inntjening vil bli. Oppgaven er bygd opp rundt en regnskapsmessig analyse og en strategisk analyse. I all hovedsak er det totalkapitalmetoden som er benyttet, men også andre metoder er brukt for å vise at verdien man kommer fram til kan variere en del avhengig av hvilken metode som benyttes. I den strategiske analysen ble en SWOT-analyse gjennomført for å avdekke styrker og svakheter, samt muligheter og trusler for bedriften. I tillegg ble Porters fem faktor modell gjennomgått. Denne modellen tar for seg de 5 eksterne faktorene som redegjør for konkurranseintensiteten, og som derfor også påvirker en bedrifts eller bransjes lønnsomhet/attraktivitet. Videre er regnskapsanalysen en sentral del av oppgaven. Den består av en analyse om risiko, vekst og andre faktorer som er viktig for å få innsikt i den økonomiske statusen til bedriften. I tillegg er det gjort en likviditetsanalyse, soliditetsanalyse og rentabilitetsanalyse. Avslutningsvis i oppgaven gjennomføres det en sensitivitetsanalyse for å illustrere at selv små endringer i parameterne vekstrate og avkastningskrav vil utgjøre store forskjeller på verdiestimatet.en
dc.descriptionOppgaven er fjernet etter søknad fra forfatteren
dc.format.extent881289 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/432
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_276
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2006 The Author(s)
dc.subjectVerdivurderingen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleVerdivurdering av Quality Hotel Sagaen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record