Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSiebler, Frank
dc.contributor.authorNordahl, Dag
dc.contributor.authorLindgård, Therese
dc.date.accessioned2012-08-13T10:47:22Z
dc.date.available2012-08-13T10:47:22Z
dc.date.issued2012-05-01
dc.description.abstractDet bestrides ikke at informasjon kan oppfattes subliminalt og forskning på dette området har vært av interesse siden 1884. Litteraturen viser i nyere tid bruk av subliminale stimuli i betinging. Stor uklarhet er likevel knyttet til metoden subliminal betinging, hvor modererende faktorer ikke er ferdig utforsket. Den aktuelle studien undersøker en ny metode for subliminal betinging. Tidligere metoder anvendte kun en subliminal stimulus i hver trial, mens den nye metoden antas som mer tidsbesparende da den benytter presentasjon av flere subliminale stimuli i hver trial. Denne studien forsøkte å endre holdninger ved å betinge subliminale stimuli med positiv eller negativ valens til synlige innendørs- og utendørsord. Som mål på effekt av læring ble det registrert responstider i flere testblokker, etter lik, ulik, repetert og ingen prime. I tillegg rangerte deltakerne ulike aktivitetsutsagn en gang før og en gang etter manipulasjonen, med den hensikten å registrere holdningsendringer. Det ble utført en pilotstudie hvor en objektiv visibilitetstest ble benyttet for å kalibrere stimuliene til de ble subliminale. Objektive mål på visibilitet ble også foretatt under hovedstudiet. Visibilitetstestene viste at stimuliene ikke var synlige for deltakerne, men det ble ikke funnet lærings- eller primingeffekter. Liten kontroll av bakgrunnsbelysning i testsituasjonen er en mulig årsak til resultatene. Mer forskning er nødvendig før subliminal betinging kan overføres til anvendte områder.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4360
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4079
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-2901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en
dc.titleUtforskning av en ny metode for presentasjon av subliminale stimuli og dens effekt på holdningeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel