Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorHanssen, Leif Tore
dc.contributor.authorNikoma, Marianne
dc.date.accessioned2013-02-04T07:38:44Z
dc.date.available2013-02-04T07:38:44Z
dc.date.issued2012-11-14
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler organisasjonsendringen ved en privat produksjonsbedrift i Nord-Norge. Problemstillingen er: Hvilke måter kan endring foregå på? Hva er effekten av endring? Oversettelsesteori og teorier om endringsstrategier er anvendt for å besvare problemstillingen. Det er benyttet en kvalitativ metode for å samle inn data. Det er foretatt intervju av de ansatte, hvor hensikten er å måle effekten av endring i tidsperioden mars 2011 til mai 2012. Funnene viser at endringen i denne bedriften har foregått gjennom å ha et klart mål for endringen, ved å motivere de ansatte, ha en plan for endringen og tydelig ledelse. Vi ser at elementer fra både strategi E og strategi O er anvendt i endringsprosessen. Det har vært effekt av endringen i form av at det har blitt høyere effektivitet, bedre kompetanse, kontinuitet og en mer helhetlig organisasjonskultur.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4803
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4522
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleForandring fryder? En kvalitativ studie av endringsprosesser i en privat virksomheten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)