Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohnsen, Helge K.
dc.contributor.authorHestdahl, Hans Ivar
dc.date.accessioned2013-09-20T12:37:32Z
dc.date.available2013-09-20T12:37:32Z
dc.date.issued2013-05-15
dc.description.abstractSympatriske morfer av litoral- og profundal røye (Salvelinus alpinus) fra Skogsfjordvatn, Troms (70°N) ble undersøkt for å finne temporale forskjeller i reproduksjonsutviklingen. Feltarbeidet pågikk høsten 2011 hvor fisken ble samplet for blod og gonadeprodukter hver måned fra august til og med desember. Blodplasma ble analysert for steroide kjønnshormoner (Estradiol-17β (E2) og 11-ketotestosteron (11-KT)) ved hjelp av radioimmunoassay (RIA). Det ble i tillegg utført målinger av oocyttdiameter og beregning av gonadosomatisk indeks ( GW/FW x 100) hos hunfisk. Undersøkelsene viste at litoralrøye gjennomgikk vitellogenese i august-september. Samtlige undersøkte individer fra litoralpopulasjonen var utgytt før 10. oktober. Hovedtyngden av profundalrøye så ut til å gjennomgå vitellogenese fra oktober til desember. Individer samplet i desember var ikke utgytt, men hadde steroidverdier som indikerte at ovulering ville funnet sted innen de nærmeste dagene. Det ble også observert kjønnsmodne profundalfisk i november. Profundal røye så ut til å forskyve den reproduktive utviklingen med rundt 2 måneder. Miljøsignal som fotoperiode og temperatur er trolig ikke årsaken til forskjellen i gytetidspunkt mellom morfene. Forskjellen er trolig genetisk betinget og sannsynligvis drevet av en endogen komponent. Hvorvidt morfene er reproduktivt isolert er fremdeles usikkert. Det ble imidlertid ikke funnet tegn på overlapping av gytesesong. Sen gyting hos profundalrøye kan trolig kompenseres for ved at eggene inkuberes ved en høyere temperatur sammenlignet med litorale røye. Dette kan være med på å sikre at klekkingen korresponderer med næringsoppblomstringen om våren og dermed sikrer overlevelse hos avkommet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5411
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5113
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFSK-3960en
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Akvakultur: 922en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922en
dc.titleTemporale forskjeller i reproduksjonsutvikling hos to morfer av røye (Salvelinus alpinus). En studie av litoral og profundal røye i Skogsfjordvatn, Troms.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)