Show simple item record

dc.contributor.advisorGabrielsen, Hanne C.
dc.contributor.authorKovacs, Barbara
dc.date.accessioned2013-03-27T11:10:25Zen
dc.date.accessioned2013-09-23T06:31:22Z
dc.date.available2013-09-23T06:31:22Z
dc.date.issued2012-06
dc.description.abstractBåde det økende fokus på omdømme og medias sterke innflytelse over publikummets mening har ført til at de fleste virksomheter, både offentlige og private, i større grad enn tidligere må forsvare sin identitet og sitt omdømme mot angrep. I denne avhandlingen gjennom en empirisk studie av Norges Statsbaner (NSB) har jeg forsøkt å belyse hva som skjer når en organisasjons identitet blir truet og hvilke strategier som settes i verk for å gjenopprette omdømmet. Jeg har forsøkt å belyse hvordan NSB beskyttet sin identitet og forsvarte sitt omdømme under det som i media ble omtalt som ”togkaoset” vinteren 2009-2010. I denne perioden opplevde passasjerene mange forsinkelser og innstillinger på grunn av driftstekniske og systemtekniske feil som oppsto som følge av blant annet gamle tog, dårlig infrastruktur, mye snø og ekstrem kulde. I samme perioden var det mye negativ medieomtale av selskapet. Oppgaven hevder at dette førte til at passasjerene fikk et tillits- og legitimitetsproblem til NSB. Avhandlingen argumenter for hvilke krisetyper NSB befinner seg i, hvilken omdømmetrussel den utgjør, hvilke strategier NSB benytter og hvordan disse strategiene samsvarte med den identitets- og omdømmetrusselen NSB står ovenfor. Avhandlingens teoretiske rammeverk bygger hovedsakelig på Timothy Coombs krisekommunikasjonsteori og W. Benoits teorier om imagegjenopprettelse. Det er en pågående diskusjon om hvorvidt offentlige virksomheter bør drive med omdømmehåndtering, og bør bevare multiple identiteter. Min oppgave kan ses på som et bidrag i retning av at omdømme også bør stå sentralt innenfor offentlig sektor.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5419
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5121
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleOmdømmeforsvar og krisekommunikasjon i Norges Statsbaner (NSB). En casestudie av hvordan NSB beskyttet sin identitet og forsvarte sitt omdømme under det som omtales som "togkaoset" vinteren 2009-2010en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)