Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Elin Anita
dc.contributor.authorAlskog Olsen, Anette
dc.date.accessioned2013-11-18T10:08:26Z
dc.date.available2013-11-18T10:08:26Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.description.abstractBedrifter står i dag overfor høyst usikre omgivelser og hurtigendrede markeder der ledere må legge strategier for å forbedre organisatorisk ytelse (Gupta, 2012) og debatten rundt de eksisterende systemer har i seg selv vært en driver i utviklingen av nye (Kald og Nilsson, 2000). Temaet for denne oppgaven er Balansert Målstyring (BM). BM har vært et kjent konsept siden Kaplan og Norton introduserte det i 1992 og har mottatt en god del kritikk som har skapt store diskurser rundt verktøyets kapabilitet til å fremme strategisk styring. Mye av tidligere forskning omhandler implementeringen av BM og problematiseringen rundt denne. Med dette som utgangspunkt er formålet med denne oppgaven å undersøke utviklingspotensialet i bruken av BM over lengre tid. Den konkrete problemstillingen er: I hvilken grad og hvordan gjennomgår bruken av balansert målstyring ulike modenhetsstadier, som bidrar til mer strategisk styring? Ved hjelp av Melanders (2000/2001) fremstilling av modenhetsstadier har jeg undersøkt den bruksmessige utviklingen av BM gjennom tre ulike begrepspar som representerer diskursene referert til ovenfor. Jeg har valgt å bruke Sparebank 1 Nord-Norge (SNN) som empiri i denne sammenheng ettersom dette er en bedrift som har benyttet seg av BM i over 10 år. Undersøkelsen er av kvalitativ art der jeg hovedsakelig har benyttet kvalitative intervju for datainnsamling. Gjennom undersøkelsen sammenligner jeg bruken av BM i dag med tidligere år, og bruker eksempler fra SNN for å kunne plassere bruken av BM i dag på et hensiktsmessig stadium innefor de respektive begrepsparene. Dette for å finne ut om bruken i SNN har utviklet seg til mer strategisk styring enn det som var tilfellet ved implementeringen. Til tross for stor optimisme rundt utviklingen viser konklusjonene i denne undersøkelsen til noe annet. Oppgaven viser til en bruksmessig utvikling fra tidligere år, men banken har ikke klart å innfri Kaplan og Nortons visjon om de strategifokuserte bedriftene der strategistyringen skal påvirke alle medarbeiders arbeidshverdag. SNN har gjort radikale endringer i deres bruk av BM og endt opp med å splitte banken styringsmessig. I dag eksisterer det et strategisk målekort, men kun på region- og konsernnivå, mens den operasjonelle nivået i banken (herunder rådgiverne som står kunden nærmest) kun blir påvirket gjennom et operasjonelt, detaljorientert styringsverktøy med et kortsiktig tidsperspektiv. Nøkkelord: Balansert målstyring, modenhetsstadier, strategisk styring, utvikling og operasjonell styringen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5519
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5217
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleBalansert målstyring - En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)