Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorHatlen, Erik
dc.date.accessioned2013-11-20T08:12:27Z
dc.date.available2013-11-20T08:12:27Z
dc.date.issued2013-08-14
dc.description.abstractFormålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen og finansieringen, i tillegg til store kostnadskutt. Selskapet har også bestemt å selge flere av eiendelene i den hensikt å styrke egenkapitalen og bli et rendyrket flyselskap med fokus på kjernevirksomheten. 4XNG-strategien innebærer tiltak som vil ta opptil tre år å implementere, vi vil følgelig ikke se full effekt av strategien før utgangen av 2015. Selskapet er avhengig av en suksessfull implementering av 4XNG for videre drift. Den omfattende omstillingsprosessen og hva den medbringer skaper store utfordringer for min fundamentale analyse. Analyseperiodens regnskaper og balanse i tillegg til selskapets drift i denne perioden vil bli preget av støy, noe som har gjort oppgaven svært utfordrende og tidskrevende. Verdivurderingen er gjort innenfor rammeverket til en fundamental analyse. Første del av oppgaven innebærer en beskrivelse av selskapet og luftfartsbransjen. Deretter blir det redegjort for ulike verdsettelsesmetoder før det blir utredet for hvilket teoretisk fundament oppgaven skal benytte seg av. Videre blir det gjennomført en strategisk analyse av selskapet. Den strategiske analysen identifiserer kritiske faktorer som er av avgjørende karakter for selskapets fremtidige lønnsomhet og vekst, gjennom å analysere de mikro- og makroøkonomiske faktorene som påvirker selskapet og bransjen. Analysen baseres på modellverktøyene Porters Five Forces, PESTEL og SWOT som også gjør det mulig å finne selskapets posisjon i markedet. iii Neste steg i oppgaven er å foreta en regnskapsanalyse. Regnskapsanalysen tar for seg de historiske regnskapstallene og omgrupperer regnskapet for å utføre en investororientert analyse. Videre gjennomføres en komparativ analyse som sammenligner SAS mot generelle krav og selskapets største konkurrenter. Resultatene fra analysene blir videre brukt til å prognostisere den fremtidige frie kontantstrømmen som blir diskontert med selskapets estimerte avkastningskrav på totalkapitalen. Den fundamentale verdivurderingen etter totalkapitalmetoden kom fram til en egenkapitalverdi på 3 395 millioner SEK som gir et punktestimat på 10,32 per aksje. Avslutningsvis blir mitt verdiestimat rimelighetsvurdert gjennom relativ prising, scenarioanalyse og en sensitivitetsanalyse. Dette leder til diskusjon og konklusjon av resultatene og risiko forbundet med investeringen. Nøkkelord: SAS AB, verdivurdering, strategisk analyse, regnskapsanalyse, fundamental analyse, luftfartsindustri, 4 Excellence Next Generation (4XNG).en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5528
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5228
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleVerdivurdering av SAS ABen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel