Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorLødding, Erik
dc.date.accessioned2013-12-13T11:47:26Z
dc.date.available2013-12-13T11:47:26Z
dc.date.issued2013-11-15
dc.description.abstractDenne avhandlingen har drøftet i hvilken grad og hvilken form de fire krisehåndteringsprinsippene ansvar-, likhet-, nærhet-, og samvirke anvendes i offentlig sektor. I denne avhandlingen har jeg benyttet samferdselssektoren som en case-studie. Avhandlingen har hatt et inter-organisasjonelt fokus, hvor samspillet mellom organisasjonene i samferdselssektoren har vært sentral. Med de ovennevnte prinsippene som utgangspunkt, har jeg i avhandlingen koblet disse opp mot empirisk data fra primærkilder og sekundærkilder. Jeg har benyttet meg at kvalitativ forskningsmetode. I tillegg har jeg benyttet meg av det «rasjonelle-instrumentelle» organisasjonsperspektivet, det «naturlige» organisasjonsperspektivet (gammel-institusjonelle perspektivet), «forhandlingsperspektivet» (Christensen m. fl., 2010), samt Perrow sin Normal accident-teori (1984) som teoretisk grunnlag for avhandlingen. I avhandlingen finner jeg at de fire prinsippene for krisehåndtering benyttes i veldig stor grad i offentlig sektor. Formen på hvordan prinsippene anvendes varierer imidlertid mellom hvert prinsipp, og mellom de forskjellige organisasjonene i offentlig sektor.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5625
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5324
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleRollefordeling og kommunikasjon mellom organisasjoner i kriseberedskap. En avhandling om ansvar-, likhet-, nærhet-, og samvirkeprinsippet i offentlig sektoren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)