Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAslaksen, Per M.
dc.contributor.authorDahl Myrvang, Anna
dc.date.accessioned2014-08-06T10:47:27Z
dc.date.available2014-08-06T10:47:27Z
dc.date.issued2014-05-02
dc.description.abstractAlzheimers sykdom (AS) er den vanligste demenssykdommen, og rammer en stor del av den eldre befolkningen. Sykdommen medfører kognitiv svekkelse, spesielt hukommelsesvansker. Transcranial direct current stimulation (tDCS), på norsk Transkraniell likestrømstimulering, er en nevromodulasjonsteknikk som kan påvirke aktiviteten i korteks ved at nevroners hvilemembranpotensiale endres. Ved hjelp av elektroder plassert på hodebunnen, kan tDCS øke aktiviteten i underliggende kortikale områder. Denne studien hadde som mål å undersøke om tDCS kan forbedre verbal gjenkjenningshukommelse hos pasienter med AS. 13 personer med diagnosen AS ble randomisert til å motta enten aktiv tDCS behandling, eller placebobehandling. Deltakerne fikk seks behandlinger med aktiv tDCS eller placebobehandling, gitt over to uker. Før og etter intervensjon gjennomgikk deltakerne et utvalg nevropsykologiske tester, og pårørende besvarte strukturerte spørreskjemaer. Hovedmål i studien var verbal hukommelse målt ved California Verbal Learning Test II. Resultater i denne studien viste at tDCS forbedret verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med AS, sammenliknet med gruppen som mottok placebobehandling.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6510
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6112
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPSY-2901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Clinical psychology: 262en
dc.titleTranskranial likestrømstimulering (tDCS) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdomen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)