Show simple item record

dc.contributor.advisorSydnes, Are
dc.contributor.advisorHammer, Maria
dc.contributor.authorHamnevoll, Helle
dc.date.accessioned2014-09-08T12:12:16Z
dc.date.available2014-09-08T12:12:16Z
dc.date.issued2014-05-31
dc.description.abstractOppgaven undersøker hvorvidt deltakelse i interkommunale samarbeid bidrar til økt fokus på samfunnssikkerhet i fire kommuner. Oppgavens problemstilling er «Hvordan påvirker deltakelse i interkommunale samarbeid kommunenes evne til å imøtekomme lovpålagte krav om ivaretakelse av samfunnssikkerhet?» Oppgaven er en casestudie av et regionalt prosjekt, «Robuste lokalsamfunn», og begrenser seg til samarbeidet rundt helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. Utgangspunktet for oppgaven er at kommunenes ulykkes- og trusselbilde blir stadig mer komplekst og tettere koblet som følge av blant annet teknologisk utvikling. Resultatet er et samfunn der uønskede hendelser går på tvers av kommune- og sektorgrenser. Dette får implikasjoner for hvordan kommunene forholder seg til interne og eksterne aktører i regionen, noe som reflekteres av innføringen av den nye sivilbeskyttelsesloven og kravet om kommunal beredskapsplikt i 2010. Interkommunalt samarbeid om ROS-analyser og beredskapsplaner er ikke bare ønskelig, men også nødvendig i mange tilfeller for å sikre tilstrekkelig samordning av innsats. Oppgaven belyser problemstillingen ved hjelp av teoretiske perspektiver på: a) kommunenes ulykkes- og trusselbilde, b) behovet for samordning på samfunnssikkerhetsfeltet, c) hva som karakteriserer min valgte case, «Robuste lokalsamfunn», og d) hva som utgjør drivkreftene for prosjektet. Oppgaven er resultatet av en kvalitativ undersøkelsesprosess. De teoretiske perspektivene sammenstilles med empiri i form av lover, forskrifter og veiledere, samt data fra intervju med nøkkelpersoner på regionalt og lokalt nivå innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Oppgaven konkluderer med at prosjektet har ført til en samordning av målsetninger, strategier og metoder for samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene. Det har også ført til økt koordinering mot interne og eksterne aktører, som tilrettelegger for integrering av sektorovergripende problemstillinger i kommunale planprosesser. Til sist har «Robuste lokalsamfunn» etablert et nettverk mellom kommunene som danner en samarbeidsflate for utveksling av ressurser, kompetanse og erfaringer.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6628
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6224
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3920en
dc.subjectSamfunnssikkerheten
dc.subjectkommuneen
dc.subjecthelhetlig risiko- og sårbarhetsanalyseen
dc.subjectinterkommunalt samarbeiden
dc.subjectkommunal beredskapsplikten
dc.subjectkoordineringen
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.titleInterkommunalt samarbeid som tilrettelegger for helhetlig ROS-analyseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)